Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM): Cập nhật tài liệu họp Đại hội Cổ đông

Nguồn: SSI

Cập nhật tài liệu họp Đại hội Cổ đông

 

DPM

 

Sau khi giá urê thế giới đạt đỉnh trong tháng 3/2022 ở khoảng 870 USD/tấn thì bắt đầu giảm dần còn 584 USD/tấn tính đến thời điểm hiện tại (tức là -33% so với mức đỉnh) do (1) sản lượng xuất khẩu urê của Trung Quốc dự kiến tiếp tục phục hồi trong tháng 6/2022 (Trung Quốc chiếm 11% tổng sản lượng urê xuất khẩu toàn cầu năm 2019) và (2) giá nguyên liệu đầu vào điều chỉnh (dầu/khí/than). Vào cuối tháng 5/2022, Nga đã gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu urê cho đến cuối năm 2022. Điều này góp phần làm giảm tốc độ giảm giá của urê.

Chúng tôi ước tính lợi nhuận của DPM sẽ đi theo xu hướng giá urê, tức giá trị tuyệt đối lợi nhuận ròng của DPM có thể đã đạt đỉnh trong Q1/2022, sau đó sẽ giảm dần trong các quý tiếp theo. Tuy nhiên, giá bán bình quân urê (hay lợi nhuận của DPM) ước tính vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ trong Q2/2022 (đạt khoảng 60% so với cùng kỳ theo ước tính của chúng tôi) và Q3/2022. Do đó, giá cổ phiếu vẫn có thể tiếp tục duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng năm 2022 của DPM đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+65% so với cùng kỳ), và đạt 4,6 nghìn tỷ đồng trong năm 2023 (-12% so với cùng kỳ). Theo đó, cổ phiếu DPM có thể không phù hợp để đầu tư dài hạn, vì lợi nhuận năm 2023 có thể giảm từ mức cơ sở cao trong năm 2022. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho DPM là 69.000 đồng/cp, dựa trên P/E, P/B và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 7x, 1x, và 3,5x trong năm 2022.

Tài liệu họp ĐHCĐ

Phân bổ lợi nhuận năm 2021: Công ty đề xuất trích 7% cho quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (tỷ suất cổ tức là 7,4%). Mức cổ tức này tốt hơn nhiều so với tỷ lệ 35%/mệnh giá (tỷ suất cổ tức là 5,2%) được công bố vào ngày 29/12/2021.

Điều chỉnh kế hoạch năm 2022: Với giá bán bình quân urê neo ở mức cao trong Q1 và Q2/2022, ban lãnh đạo đã điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2022 lên lần lượt là 17,2 nghìn tỷ đồng (+35% so với cùng kỳ) và 3,47 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ). Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng mới lần lượt cao hơn 56% và 268% so với kế hoạch ban đầu, mặc dù theo chúng tôi kế hoạch này vẫn khá thận trọng. Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%/mệnh giá (tỷ suất cổ tức là 7,4%) cho năm 2022.

Ước tính năm 2022-2023

Với giả định giá urê vẫn có thể tiếp tục giảm dần từ mức đỉnh, chúng tôi ước tính giá bán bình quân của urê năm 2022 ở mức 15.000 đồng/kg (+42% so với cùng kỳ), thấp hơn giá bán hiện tại là 16.500 đồng/kg. Theo đó, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2022 lần lượt đạt 17,5 nghìn tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ) và 5,2 nghìn tỷ đồng (+65% so với cùng kỳ). Sang năm 2023, chúng tôi kỳ vọng giá dầu/khí và giá than có thể giảm từ mức nền cao trong năm 2022, và Nga & Trung Quốc sẽ xuất khẩu urê nhiều hơn so với năm 2022. Do đó, ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2023 lần lượt đạt 16,7 nghìn tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ) và 4,6 nghìn tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ).

Zalo Finashark