Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM): Cổ tức tiền mặt cao; kế hoạch LNST năm 2023 thận trọng

Nguồn: VCSC

Cổ tức tiền mặt cao; kế hoạch LNST năm 2023 thận trọng

 

DPM

 

  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ bất thường của Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) tại Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 27/12/2022. Buổi họp thảo luận về 1) việc thanh toán chi phí vận chuyển khí đầu vào bổ sung, 2) đề xuất điều chỉnh tăng mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, và 3) kế hoạch doanh thu và LNST năm 2023.
  • Cổ đông chấp thuận cho DPM thanh toán chi phí vận chuyển khí bổ sung trị giá 420 tỷ đồng cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS).
  • Cổ đông đã thông qua tờ trình của DPM về việc tăng cổ tức tiền mặt năm 2022 từ 5.000 đồng/cổ phiếu lên 7.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn dự báo của chúng tôi là 5.000 đồng/cổ phiếu.
  • DPM đặt kế hoạch LNST 2023 thận trọng ở mức 2,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 88% dự báo cả năm của chúng tôi.

Cổ đông chấp thuận cho DPM thanh toán chi phí vận chuyển khí bổ sung. Trước đây, cổ đông không thông qua đề xuất này, như đã được đề cập trong báo cáo ĐHCĐ của DPM ngày 23/06/2022 của chúng tôi. Theo DPM, công ty đã ghi nhận khoản thanh toán này vào mục chi phí trong báo cáo KQKD quý 2/2022. Do đó, chúng tôi nhận thấy không có rủi ro đáng kể đối với dự báo của chúng tôi. Sau ĐHCĐ bất thường này, DPM sẽ tiến hành thanh toán cho GAS. Chúng tôi cho rằng diễn biến này có tác động kém tích cực cho DPM trong ngắn hạn do công ty sẽ phải thanh toán chi phí bổ sung và sẽ không thể hoàn nhập khoản phí đã trích lập trong quý 2/2022. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của DPM sẽ chạm mức cao kỷ lục đạt 4.871 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với kế hoạch của công ty là 3.473 tỷ đồng và hỗ trợ việc thanh toán cổ tức tiền mặt trong năm 2022. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng diễn biến này mang lại lợi ích trong dài hạn cho DPM do công ty đã giải quyết được mâu thuẫn tiềm ẩn với GAS và PVN và sẽ giúp cho DPM trong việc thương lượng các điều khoản thuận lợi về nguồn cung khí đầu vào trong dài hạn.

Cổ đông thông qua tờ trình của DPM về việc tăng cổ tức tiền mặt năm 2022 từ 5.000 đồng/cổ phiếu lên 7.000 đồng/cổ phần (tương đương lợi suất cổ tức khoảng 16,3%). Tại ĐHCĐ năm 2022 của DPM, cổ đông đã thông qua cổ tức năm 2022 là 5.000 đồng/cổ phiếu (tương đương lợi suất cổ tức khoảng 11,6%) dựa theo kế hoạch năm 2022 của công ty (được đề cập trong báo cáo ĐHCĐ của DPM ngày 23/06/2022). Do LNST 9T 2022 vượt 27,8% so với kế hoạch cả năm của công ty, DPM đề xuất tăng cổ tức tiền mặt năm 2022 lên 7.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi cho rằng việc điều chỉnh tăng cổ tức của DPM là phù hợp khi DPM có KQKD năm 2022 dự kiến tích cực và năng lực tài chính mạnh. Diễn biến này vượt dự báo hiện tại của chúng tôi khi chúng tôi giả định cổ tức tiền mặt năm 2022 của DPM là 5.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng lợi suất cổ tức năm 2022 hấp dẫn ở mức 16,3%.

KQKD sơ bộ năm 2022 tích cực vượt kỳ vọng của chúng tôi. DPM đã công bố KQKD sơ bộ năm 2022 với doanh thu đạt 19,4 nghìn tỷ đồng (+51,8% YoY) và LNTT đạt 6,4 nghìn tỷ đồng (+69,0% YoY). Chúng tôi cho rằng KQKD tích cực này do giá urê toàn cầu tăng mạnh. Trong năm 2022, giá urê Trung Đông trung bình tăng 32,8% YoY đạt 702 USD/tấn do chi phí năng lượng tăng và nguồn cung từ Nga, Trung Quốc và Châu Âu giảm, trong khi nhu cầu tiếp tục phục hồi. Doanh thu và LNTT sơ bộ năm 2022 lần lượt hoàn thành 110% và 107% dự báo cả năm và vượt kỳ vọng của chúng tôi. Trong quý 4/2022, DPM ghi nhận LNTT đạt 1 nghìn tỷ đồng (-47,8% YoY; -13,6% QoQ) do giá urê Trung Đông giảm 33,3% YoY.

DPM đặt kế hoạch LNST thận trọng cho năm 2023. DPM đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 17,4 nghìn tỷ đồng (-10,3% YoY) và LNST đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (-49,1% YoY). Chúng tôi cho rằng kế hoạch LNST năm 2023 của DPM là thận trọng và kế hoạch này tương đương 88% dự báo cả năm 2023 của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng LNST của DPM trung bình vượt khoảng 21% so với dự báo của chúng tôi trong 5 năm qua.