Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM): Giá urê, sản lượng cao hỗ trợ lợi nhuận năm 2022 tích cực

Nguồn: VCSC

Giá urê, sản lượng cao hỗ trợ lợi nhuận năm 2022 tích cực

 

DPM

 

Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đã công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (-23% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (- 27% YoY). Trong quý 4/2022, doanh thu đi ngang so với quý trước (QoQ), nhưng LNST sau lợi ích CĐTS tăng 20% QoQ do giá khí đầu vào giảm 10% QoQ (theo ước tính của chúng tôi).

Trong cả năm 2022, LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo của DPM đạt mức cao kỷ lục 5,6 nghìn tỷ đồng (+79% YoY). Chúng tôi cho rằng kết quả tích cực này là nhờ giá bán trung bình urê tăng 44% YoY (theo ước tính của chúng tôi) và sản lượng tiêu thụ urê tăng 10% YoY (theo ước tính của chúng tôi), vượt xa mức tăng 18% YoY của giá khí đầu vào (theo ước tính của chúng tôi).

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2022 lần lượt hoàn thành 106% và 115% dự báo cả năm và vượt kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST năm 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Tại ĐHCĐ bất thường vào tháng 12/2022, DPM đã tăng cổ tức tiền mặt kế hoạch năm 2022 từ 5.000 đồng/cổ phiếu lên 7.000 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này tốt hơn dự báo hiện tại của chúng tôi khi chúng tôi giả định mức cổ tức tiền mặt năm 2022 là 5.000 đồng/cổ phiếu và tương ứng với mức lợi suất cổ tức 2022 hấp dẫn là 16%.