Phân tích kỹ thuật 26.9.2018

CMTC gửi nhà đầu tư bản tin phân tích kỹ thuật 26.9.2018

Tỷ giá EURUSD: tăng EURUSD Tỷ giá GBPUSD: tăng GBPUSD US30: giảm GOLD (2) Tỷ giá USDJPY: tăng USDJPY Giá dầu WTI: tăng WTI Giá vàng: tăng ngắn hạn GOLD (2)
Zalo Finashark