Phân tích kỹ thuật Forex 03.10.2018

Phân tích kỹ thuật Forex 03.10.2018

CMTC xin gửi đến nhà đầu tư bản tin phân tích kỹ thuật Forex 03.10.2018. Khuyến nghị đầu tư theo xu hướng. Tỷ giá EURUSD: Giảm khi chạm kháng cự EURUSD Tỷ giá GBPUSD: giảm khi chạm kháng cự GBPUSD Giá vàng: Giảm khi chạm kháng cự GOLD (2) Chỉ số US 30: tăng US30 Tỷ giá USDJPY: giảm ngắn hạn USDJPY Giá dầu WTI: tăng WTI            
Zalo Finashark