Phân tích kỹ thuật Forex 05.10.2018

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TỶ GIÁ FOREX 05.10.2018

Tỷ giá EURUSD: giảm [caption id="attachment_1612" align="alignnone" width="1900"]EURUSD XM Việt Nam[/caption] Tỷ giá GBPUSD: giảm [caption id="attachment_1613" align="alignnone" width="1900"]GBPUSD XM VIETNAM[/caption] Chỉ số US 30: tăng [caption id="attachment_1614" align="alignnone" width="1900"]US30 XM[/caption] Tỷ giá USDJPY: tăng USDJPY Dầu WTI: tăng WTI Giá vàng: Giảm [caption id="attachment_1617" align="alignnone" width="1900"]XM XM[/caption]
Zalo Finashark