Phân tích kỹ thuật Forex 08.10.2018

Phân tích kỹ thuật Forex 08.10.2018

EURUSD: giảm khi USD đang tích lũy EURUSD GBPUSD: Giảm tạo mẫu hình hai đỉnh đảo chiều GBPUSD Chỉ số US 30: tăng khi chạm hỗ trợ mạnh US30 USDJPY: tăng khi hỗ trợ được xác nhận USDJPY Giá dầu WTI: tăng trở lại WTI Giá vàng: giảm khi chạm kháng cự mạnh. XAUUSD
Zalo Finashark