Phân tích kỹ thuật Forex 09.10.2018

Bản tin phân tích kỹ thuật Forex ngày 09.10.2018

EURUSD: tăng kỹ thuật EURUSD GBPUSD: Tăng kỹ thuật khi USD giảm GBPUSD Giá vàng: giảm khi khi hoàn thiện mẫu 3 đỉnh. GOLD US 30: Giảm theo sóng Elliot US30 USDJPY: tích lũy tại vùng giá thấp USDJPY Dầu WTI: giảm khi chạm băng trên tại dải Bollinger Band Sàn XM Forex
Zalo Finashark