Phân tích kỹ thuật Forex 18.9.2018

TÍN HIỆU KỸ THUẬT FOREX NGÀY 18.09.2018

CMTC xin gửi đến nhà đầu tư bản phân tích kỹ thuật tỷ giá 18.9.2018 Tỷ giá EURUSD: tăng ngắn hạn EURUSD Tỷ giá GBPUSD: tăng GBPUSD Tỷ giá USDJPY: tích lũy USDJPY Giá dầu WTI: tích lũy WTI Giá vàng: tích lũy gold 2 Chỉ số US30: giảm US30    
Zalo Finashark