Phân tích kỹ thuật Forex 20.9.2018

Phân tích kỹ thuật Forex 20.9.2018

CMTC xin gửi đến nhà đầu tư bản tin phân tích kỹ thuật Forex 20.9.2018 Tỷ giá EURUSD: tăng ngắn hạn EURUSD 20.9 Tỷ giá GBPUSD: tích lũy tăng GBPUSD Giá vàng: Giảm trong kênh tích lũy gold 20.9 Giá dầu WTI: Tăng OIL US30: tăng khi phá ngưỡng tâm lý US30 Tỷ giá USDJPY: tăng ngắn hạn USDJPY          
Zalo Finashark