Phân tích kỹ thuật Forex 21.9.2018

CÁ MẬP TÀI CHÍNH xin gửi đến nhà đầu tư bản tin Forex 21.9.2018

Tỷ giá EURUSD: tăng theo xu hướng EURUSD Tỷ giá GBPUSD: tăng mạnh GBPUSD Giá vàng: giảm kỹ thuật, cơ hội BÁN. gold 21.9 US30: tăng theo xu hướng US30 Tỷ giá USDJPY: tăng USDJPY Giá dầu WTI: tăng ngắn hạn WTI  
Zalo Finashark