Phân tích kỹ thuật Forex 24.9.2018

Phân tích kỹ thuật Forex 24.9.2018

EURUSD: tích lũy, tăng ngắn hạn

EURUSD

GBPUSD: tích lũy

GBPUSD

Giá vàng: tích lũy ngang, xu hướng giảm

GOLD (2)

US30: tăng

US30

USDJPY: tăng

USDJPY

WTI: tăng ngắn hạn

WTI

Zalo Finashark