Phân tích kỹ thuật giao dịch Forex 11.10.2018

TÍN HIỆU FOREX 11.10.2018 Tỷ giá EURUSD: tăng [caption id="attachment_1691" align="aligncenter" width="1900"]Sàn Forex XM EURUSD[/caption] Chỉ số US 30: giảm mạnh [caption id="attachment_1693" align="aligncenter" width="1900"]XM Đồ thị US 30[/caption] Tỷ giá USDJPY: Giảm [caption id="attachment_1694" align="aligncenter" width="1900"]XM VIETNAM Đồ thị giá USDJPY[/caption] Giá dầu WTI: giảm [caption id="attachment_1695" align="aligncenter" width="1900"]sàn XM Đồ thị giá dầu WTI[/caption] Giá vàng: biến động tăng theo thị trường không mang xu hướng. [caption id="attachment_1696" align="aligncenter" width="1900"]XM Việt Nam Đồ thị giá vàng[/caption] Tỷ giá GBPUSD: tăng [caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="1900"]XM VIETNAM Đồ thị giá[/caption]
Zalo Finashark