Phân tích kỹ thuật tỷ giá 01.10.2018

CMTC - Bản tin phân tích kỹ thuật tỷ giá 01.10.2018

Tỷ giá EURUSD: giảm EURUSD Tỷ giá GBPUSD: giảm GBPUSD Giá vàng: giảm GOLD (2) Chỉ số US 30: tăng US30 Tỷ giá USDJPY: tăng USDJPY Giá dầu WTI: tăng WTI            
Zalo Finashark