Phân tích kỹ thuật tỷ giá 11.9.2018

TÍN HIỆU GIAO DỊCH 11.09.2018

Phân tích kỹ thuật ngoại hối Forex EURUSD: giảm [caption id="attachment_1097" align="alignnone" width="1587"]Phân tích kỹ thuật EURUSD Phân tích kỹ thuật EURUSD[/caption] GBPUSD: tăng GBPUSD US30: giảm US30 USDJPY: tăng USDJPY Phân tích kỹ thuật Dầu - Vàng: DẦU - WTI: giảm WTI Giá vàng: tăng GOLD
Zalo Finashark