Phân tích kỹ thuật tỷ giá 19.9.2018

Phân tích kỹ thuật Forex 19.9.2018

CMTC xin gửi đến nhà đầu tư phân tích kỹ thuật tỷ giá 19.9.2018 EURUSD: giảm ngắn hạn EURUSD 19.9 GBPUSD: giảm ngắn hạn GBPUSD 19.9 Giá vàng: tích lũy ngắn hạn gold 19.9 US30: Tăng ngắn hạn US30 WTI: tích lũy, cơ hội MUA WTI USDJPY: tăng USDJPY 19.9  
Zalo Finashark