Phân tích kỹ thuật tỷ giá 28.9.2018

Bản tin phân tích kỹ thuật tỷ giá 28.9.2018

Tỷ giá EURUSD: giảm

EURUSD

Tỷ giá GBPUSD: giảm

GBPUSD

Giá vàng: giảm

GOLD (2)

US30: giảm

US30

Tỷ giá USDJPY: tăng

USDJPY

WTI: giảm

WTI            
Zalo Finashark