Phân tích kỹ thuật tỷ giá ngày 31.8.2018

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TỶ GIÁ 31.08.2019

Giá vàng: tăng GOLD Tỷ giá EURUSD: tăng EURUSD Tỷ giá GBPUSD: tích lũy, xu hướng giảm GBPUSD Tỷ giá USDJPY: giảm USDJPY Giá dầu WTI: tăng WTI Chỉ số US30: giảm US30
Zalo Finashark