Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC): Q2/2022 - KQKD cốt lõi thấp hơn so với dự báo của chúng tôi

Nguồn: HSC

Q2/2022: KQKD cốt lõi thấp hơn so với dự báo của chúng tôi

 

KBC

 

Tóm tắt

  • Lợi nhuận thuần Q2/2022 tăng hơn 45 lần đạt 1.893 tỷ đồng. Trong đó, 1.899 tỷ đồng là lãi từ đánh giá lại tài sản sau khi KBC nâng tỷ lệ sở hữu tại một công ty liên kết. KQKD cốt lõi thấp hơn so với dự báo của chúng tôi.
  • Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2022 đạt 2.374 tỷ đồng (tăng 271% so với cùng kỳ), đạt 65% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi. Nếu không bao gồm khoản lãi từ đánh giá lại tài sản kể từ đầu năm, Công ty mẹ lỗ thuần 23 tỷ đồng kể từ đầu năm.
  • HSC đang xem xét lại dự báo. KBC hiện đang giao dịch chiết khấu 34% so với RNAV, so với mức chiết khấu bình quân trong quá khứ là 23%.

Sự kiện: Công bố KQKD hợp nhất Q2/2022

Lợi nhuận thuần Q2/2022 của KBC tăng hơn 45 lần so với cùng kỳ đạt 1.893 tỷ đồng. Trong đó, 1.899 tỷ đồng là khoản lãi sổ sách từ đánh giá tài sản sau khi KBC nâng tỷ lệ sở hữu tại một công ty liên kết từ 19,5% lên 48% trong Q2/2022. Đây là khoản lãi từ đánh giá lại tài sản thứ 2 trong năm 2022, sau khi KBC ghi nhận lãi từ đánh giá lại tài sản 498 tỷ đồng trong Q1/2022.

Theo đó, lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2022 đạt 65% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi. Nếu không bao gồm tất cả các khoản lãi sổ sách này, Công ty mẹ lỗ thuần 23 tỷ đồng kể từ đầu năm.

KQKD cốt lõi thấp hơn so với dự báo của chúng tôi do chậm trễ bàn giao

Doanh thu Q2/2022 của KBC là 395 tỷ đồng (giảm 47% so với cùng kỳ), thấp hơn so với dự báo của chúng tôi. Cơ cấu doanh thu như sau:

Doanh thu cho thuê KCN là 175 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ), thấp hơn dự báo của chúng tôi. Kết quả này bao gồm việc cho thuê 8ha tại KCN Tân Phú Trung và Nam Sơn Hạp Lĩnh, theo đó, hợp đồng cho thuê 20ha đối với Oppo vẫn chưa được bàn giao; chúng tôi kỳ vọng hợp đồng này sẽ được bàn giao trong nửa cuối năm 2022. Doanh thu mảng này trong 6 tháng đầu năm 2022 là 592 tỷ đồng (giảm 71% so với cùng kỳ), chỉ đạt 24% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.

Doanh thu BĐS nhà ở cũng gây thất vọng, chỉ là 30 tỷ đồng (giảm 76% so với cùng kỳ). Kết quả này chỉ bao gồm hơn 2.000m2 ghi nhận tại KDC Tràng Duệ. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 317 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ), chỉ đạt 5% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi; HSC kỳ vọng phần lớn doanh thu mảng này sẽ được ghi nhận trong Q4/2022 sau khi dự án KDC Tràng Cát được mở bán.

Ngoài ra, doanh thu cho thuê nhà xưởng, kho bãi không đáng kể là 13 tỷ đồng (giảm 96% so với cùng kỳ). Trong khi đó, doanh thu dịch vụ và quản lý đạt 78 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ), sát với dự báo của chúng tôi.

Do đó, KQKD cốt lõi kém tích cực trong quý với lợi nhuận hoạt động là 100 tỷ đồng - giảm 68% so với cùng kỳ.

Tiếp tục lãi từ đánh giá lại trong năm nay

KBC tiếp tục ghi nhận một khoản lãi từ đánh giá lại tài sản khác là 1.899 tỷ đồng trong Q2/2022 (so với 498 tỷ đồng trong Q1/2022 và không có trong Q2/2021). Đây là khoản lãi sổ sách do KBC nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Sài Gòn-Đà Nẵng từ 19,5% lên 48% trong Q2/2022.

Do đó, lợi nhuận thuần Q2/2022 tăng hơn 45 lần so với cùng kỳ đạt 1.893 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2022 đạt 2.374 tỷ đồng (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ), đạt 65% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu không bao gồm tất cả các khoản lãi từ đánh giá lại tài sản, Công ty mẹ lỗ thuần 23 tỷ đồng kể từ đầu năm.

Do tất cả đều là lãi sổ sách, tiền thuần của KBC âm 1.455 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 và số dư tiền mặt của KBC là 1.107 tỷ đồng (so với 2.562 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2021).

HSC đang xem xét lại dự báo

HSC hiện khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 54.150đ. Chúng tôi đang xem xét lại dự báo.

KBC đang giao dịch chiết khấu 34% so với RNAV, so với mức chiết khấu bình quân trong quá khứ là 23%.

Zalo Finashark