PHR Cao su Phước Hòa kết quả kinh doanh sát dự báo

Nguồn: HSC

Quý III.2021: Kết quả Kinh doanh sát dự báo

 

PHR kết quả kinh doanh quý III.2021

 

Tóm tắt:

  • KQKD Q3/2021 của công ty mẹ được thúc đẩy nhờ hoạt động khả quan của mảng cao su. Doanh thu tăng 23% lên 282 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thuần giảm 54% xuống 64 tỷ đồng, kết quả này nhìn chung sát với dự báo của HSC.
  • PHR tiếp tục không có thu nhập từ bồi thường đất trong Q3/2021 là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận thuần giảm. HSC dự báo 695 tỷ đồng thu nhập từ bồi thường đất sẽ được ghi nhận vào Q4/2021.
  • HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu theo phương pháp RNAV là 60.600đ. Chúng tôi cũng đang duy trì dự báo của mình.

Sự kiện: Cập nhật tác động của dịch Covid-19

PHR đã công bố KQKD công ty mẹ Q3/2021, nhìn chung kết quả này sát với dự báo của chúng tôi. Không có thu nhập từ chuyển nhượng đất được ghi nhận trong Q3/2021, và mảng cao su tiếp tục đạt kết quả khả quan. Doanh thu thuần Q3/2021 đạt 282 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) nhờ mảng cao su hoạt động tích cực, trong khi lợi nhuận thuần là 64 tỷ đồng (giảm 54% so với cùng kỳ), chủ yếu do thiếu thu nhập từ bồi thường đất.

Không có khoản thu nhập bồi thường từ đất trong quý III.2021

Lãi thuần khác trong Q3/2021 là 424 triệu đồng so với 141 tỷ đồng trong Q3/2020. Sự chênh lệch lớn là do thu nhập từ thanh lý cây cao su giảm đáng kể (424 triệu đồng so với 41 tỷ đồng trong Q3/2020) và không có thu nhập bồi thường đất. Trong Q3/2020, PHR nhận 100 tỷ đồng tiền đền bù đất chuyển nhượng cho CTCP Nam Tân Uyên (NTC, Không xếp hạng) để phát triển KCN (Dự án Nam Tân Uyên 3 do NTC phát triển, PHR sở hữu 32,85%). HSC dự báo PHR sẽ nhận và ghi nhận 695 tỷ đồng tiền đền bù đất đã chuyển nhượng cho VSIP (Tư nhân) để phát triển KCN VSIP3 (PHR sở hữu 20%, Bình Dương) trong Q4/2021.

Nhìn chung, KQKD sát với dự báo của HSC. Do những thay đổi của chính quyền Bình Dương và tác động của dịch COVID-19 tại tỉnh trong Q3/2021, rủi ro hiện tại là quy trình phê duyệt và bồi thường cho các KCN trong tỉnh có thể bị chậm trễ.

Mảng cao su phục hồi tích cực

Mảng cao su tiếp tục có nhu cầu mạnh mẽ với doanh thu Q3/2021 đạt 282 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 16,52% so với cùng kỳ và giá bán bình quân tăng 37,06% so với cùng kỳ, kết quả này nhìn chung sát với dự báo của HSC

HSC duy trì khuyến nghị

Giá mục tiêu và dự báo HSC: duy trì dự báo.

khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu là 60.600đ. Triển vọng tươi sáng của mảng KCN của PHR với 3 dự án mới sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng 3 năm tới (Nam Tân Uyên 3, VSIP3 và Tân Lập 1) mặc dù tiến độ chậm chạp trong ngắn hạn. Trong khi đó, mảng cao su được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi. Cổ phiếu đang giao dịch với P/B dự phóng là 2,12 lần so với mức bình quân trong quá khứ là 2,34 lần.

Zalo Finashark