PNJ qua ngày giông bão

Nguồn: BSC

Qua ngày giông bão

 

PNJ

Định giá

BSC duy trì khuyến nghị MUA PNJ với giá mục tiêu 2022 là 126,100 đồng/cp so với định giá trong báo cáo trước là 100,430 VND/CP, upside 19% so với ngày 24/11/2021. Định giá dựa theo 2 phương pháp DCF và PE trong đó duy trì mức PE mục tiêu của PNJ là 19x cho năm 2022.

Dự báo kết quả kinh doanh

DTT và LNST 2022 được kì vọng đạt lần lượt là 23,262 tỷ (+22% YoY) và 1,459 tỷ (+50% YoY), EPS fw là 6,316 VND/cp. PE fw = 17x

Luận Điểm Đầu Tư

▪ Mức nền thấp của 2021 và Kỳ vọng mở rộng thị phần và quy mô trong giai đoạn 2022-2023 nhờ: (1) Ngành bán lẻ trang sức dự kiến phục hồi theo hình chữ “K” và (2) Xu hướng mua sắm trả thù trong ngắn hạn và thu nhập người dân phục hồi, cơ cấu tầng lớp trung lưu tăng lên trong dài hạn.

▪ Dư địa tăng trưởng đến từ nội tại doanh nghiệp, gồm: (1) Chiến lược mở rộng thị phần nhờ tăng số lượng cửa hàng ở khu vực thành phố cấp 2 và 3; (2) Tái cơ cấu sản phẩm và tối ưu hóa chi phí (3) Khai thác phân khúc khách hàng trẻ tiềm năng thông qua kênh bán hàng hiện đại, chiến lược marketing.

Rủi ro:

▪ Dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng đến sức mua trang sức.

▪ Thu nhập khả dụng phục hồi thấp hơn kì vọng.