PNJ tháng 10/2021: Hồi phục mạnh mẽ sau giãn cách

Nguồn: HSC

Tháng 10/2021: Hồi phục mạnh mẽ sau giãn cách

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Tóm tắt

Doanh thu thuần tháng 10/2021 tăng 13,8% so với cùng kỳ và 9,2 lần so với tháng trước lên 2.080 tỷ đồng. Sau khi lỗ trong tháng 9/2021, lợi nhuận thuần tháng 10/2021 đạt 120 tỷ đồng, giảm 31,8% so với cùng kỳ.

Tất cả các mảng đều hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn giãn cách. Doanh thu bán lẻ tăng 12,5% so với cùng kỳ và 7,2 lần so với tháng trước. Doanh thu bán buôn đi ngang so với cùng kỳ nhưng tăng 29 lần so với tháng trước. Doanh thu vàng miếng tăng 43,4% so với cùng kỳ và tăng 17 lần so với tháng trước.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận thuần giảm 8,1% xuống 697 tỷ đồng, đạt 70,1% dự báo cả năm 2021 của chúng tôi và thấp hơn 1,3% so với dự kiến.

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 118.600đ.

Sự kiện: Công bố KQKD tháng 10/2021

KQKD tháng 10/2021 hồi phục mạnh sau giai đoạn giãn cách dù lợi nhuận thuần vẫn thấp hơn kỳ vọng một chút do tỷ suất lợi nhuận gộp thấp và chi phí bán hàng & quản lý cao. Lợi nhuận thuần thấp hơn 7% so với dự kiến của chúng tôi (là 130 tỷ đồng).

Doanh thu thuần đạt 2.080 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ và 9,2 lần so với tháng trước nhờ doanh thu bán lẻ và vàng miếng tăng mạnh, trong khi doanh thu bán buôn đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần là 120 tỷ đồng, giảm 31,8% so với cùng kỳ từ mức nền rất cao trong tháng 10/2020 nhưng hồi phục mạnh so với mức lỗ 49 tỷ đồng trong tháng 9/2021.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng 8,1% so với cùng kỳ lên 14.594 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần giảm 14,6% so với cùng kỳ xuống 697 tỷ đồng, đạt 70,1% dự báo của chúng tôi và thấp hơn 1,3% so với dự kiến.

Tất cả các mảng đều hồi phục mạnh

Do phong tỏa đã được gỡ bỏ tại hầu hết các tỉnh thành, hầu hết cửa hàng bán lẻ của PNJ đã mở cửa trở lại trong tháng 10/2021. Doanh thu bán lẻ đạt 1.358 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ và 7,2 lần so với tháng trước trong tháng 10/2021. Trong 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán lẻ tăng 8,6% so với cùng kỳ đạt 8.570 tỷ đồng.

Doanh thu bán buôn đi ngang so với cùng kỳ nhưng tăng 29 lần so với tháng trước, đạt 264 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự phục hồi của toàn ngành. Doanh thu vàng miếng tăng 43,4% so với cùng kỳ và 17 lần so với tháng trước đạt 445 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán buôn giảm 5,5% so với cùng kỳ xuống 1.970 tỷ đồng, trong khi doanh thu vàng miếng tăng 15,7% so với cùng kỳ đạt 3.733 tỷ đồng.

Bài viết liên quan

PNJ qua ngày giông bão

30 Tháng M. một 2021

PNJ qua ngày giông bão

Zalo Finashark