PNJ: Tháng 11/2021 tiếp tục hồi phục như kỳ vọng

Nguồn: HSC

Tháng 11/2021: Tiếp tục hồi phục như kỳ vọng

 

PNJ

Tóm tắt

Doanh thu thuần tháng 11/2021 tăng 18,9% đạt 2.160 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần đạt 140 tỷ đồng, tăng 15,7%.

Doanh thu bán lẻ tăng 7%. Doanh thu vàng miếng tăng 90% trong khi doanh thu bán buôn giảm 17,6%.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận thuần giảm 10,4% xuống 837 tỷ đồng, đạt 84% dự báo cả năm 2021 của HSC và thấp hơn 1% so với dự báo của chúng tôi.

HSC duy trì dự báo và giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 118.600đ.

Sự kiện: Công bố KQKD tháng 11/2021

PNJ công bố doanh thu tháng 11/2021 đạt 2.160 tỷ đồng (tăng 18,8% so với cùng kỳ) nhờ doanh thu bán lẻ và vàng miếng tích cực, trong khi lợi nhuận thuần tăng mạnh hơn 15,7% đạt 140 tỷ đồng.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng 9,4% đạt 16.755 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần giảm 10,4% là 837 tỷ đồng, đạt 84,1% dự báo cả năm 2021 của chúng tôi và chỉ thấp hơn 1% so với dự báo của HSC.

Doanh thu bán lẻ tiếp tục hồi phục

Doanh thu bán lẻ tiếp tục hồi phục 7% so với cùng kỳ đạt 1.255 tỷ đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán lẻ tăng 8,4% so với cùng kỳ đạt 9.825 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán online tăng 137% so với cùng kỳ trong 11 tháng đầu năm 2021.

Doanh thu bán buôn giảm 17,6% so với cùng kỳ xuống 244 tỷ đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2021, donah thu giảm 7% so với cùng kỳ xuống 2.215 tỷ đồng.

Doanh thu vàng miếng tăng 90% so với cùng kỳ đạt 586 tỷ đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2021, doanh thu vàng miếng tăng 22,2% so với cùng kỳ đạt 4.320 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu thấp hỗ trợ lợi nhuận thuần

Lợi nhuận gộp tăng 7,2% so với cùng kỳ đạt 395 tỷ đồng, thấp hơn so với mức tăng của doanh thu là 18,9% so với cùng kỳ. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp là 18,3%, thấp hơn 200 điểm cơ bản so với mức 20,3% trong tháng 11/2020. Điểu này có thể do tỷ trọng vàng miếng với tỷ suất lợi nhuận thấp tăng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng & quản lý giảm 11,5% so với cùng kỳ và 9,3% so với tháng trước xuống 194 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm xuống 6,5% so với 12,1% trong tháng 11/2020. Có vẻ như PNJ đã ghi nhận nhiều chi phí quảng cáo & khuyến mãi vào tháng 10/2021, do đó chi phí tháng 11/2021 giảm.

HSC duy trì dự báo và giá mục tiêu

Lợi nhuận thuần 11 tháng đầu năm 2021 chỉ thấp hơn 1% so với dự báo của chúng tôi. HSC duy trì dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 là 995 tỷ đồng, giảm 7%. Chúng tôi cũng giữ nguyên dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 và 2023 lần lượt đạt 1.441 tỷ đồng (tăng trưởng 44,8%). Và 1.730 tỷ đồng (tăng trưởng 20%).

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với PNJ với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 118.600đ.

Zalo Finashark