Sợi Thế Kỷ (STK): Lợi nhuận kém tích cực do sản lượng bán hàng thấp hơn dự kiến

Nguồn: VCSC

Lợi nhuận kém tích cực do sản lượng bán hàng thấp hơn dự kiến

 

STK

 

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) công bố KQKD quý 4/2022 kém tích cực với sản lượng bán hàng giảm 24% QoQ và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 14% QoQ. Trong năm 2022, sản lượng bán hàng và LNST cốt lõi lần lượt giảm 5% YoY và 3% YoY. Sản lượng bán và LNST lần lượt hoàn thành 97% và 96% dự báo năm 2022 của chúng tôi.

Nỗ lực giảm hàng tồn kho tích lũy từ khách hàng trong chuỗi giá trị tiếp tục làm trầm trọng thêm tác động của nhu cầu dệt may và doanh số bán hàng may mặc kém tích cực. Hiệu ứng này đặc biệt rõ nét trong trường hợp của STK - nhà sản xuất vật liệu thượng nguồn.

Doanh số bán hàng sợ nguyên sinh và sợi tái chế lần lượt giảm 22% QoQ và 25% QoQ.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,6% trong quý 3/2022 xuống còn 14,9% trong quý 4/2022 do chi phí cố định/sản phẩm tăng dù chênh lệch giá (giá bán sợi - giá hạt PET đầu vào) tăng 7% QoQ, vượt kỳ vọng của chúng tôi. Mức tăng này là nhờ đóng góp lớn từ sợi cao cấp ở cả 2 mảng (sợi nguyên sinh và sợi tái chế), và nhu cầu đối với loại sợi này ổn định hơn loại sơi có giá trị gia tăng thấp hơn.

Khoản lỗ tỷ giá từ việc mua nguyên liệu đầu vào và nợ ngắn hạn bằng USD giảm trong quý 4/2022. STK ghi nhận một khoản lãi tỷ giá ròng nhỏ trong quý 4/2022 so với mức lỗ tỷ giá 1,2 triệu USD trong 9T 2022. Tỷ giá USD/VND đã giảm 6% trong quý 4/2022 sau khi tăng 8% trong 9T 2022.

Ban lãnh đạo kỳ vọng đơn hàng sẽ phục hồi trong nửa đầu năm 2023 so với nửa cuối năm 2022 nhờ nỗ lực giảm hàng tồn kho giảm dần và sự dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc. Theo STK, các khách hàng lớn nhất của công ty đã có kế hoạch tăng 15% đơn hàng sang Việt Nam trong năm 2023 so với 2022 dù đơn hàng toàn cầu giảm.

Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.