Sữa Việt Nam (VNM): Biên lợi nhuận gộp quý 4/2022 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi

Nguồn: VCSC

Biên lợi nhuận gộp quý 4/2022 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi

 

VNM

 

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu đạt 15,2 nghìn tỷ đồng (-4,7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-14,9% YoY). Trong năm 2022, doanh thu của VNM đạt 59,9 nghìn tỷ đồng (-1,6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (-19,1% YoY), lần lượt hoàn thành 99% và 93% dự báo cả năm và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi về mặt biên lợi nhuận gộp. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2023 của chúng tôi cho VNM, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Theo NielsenIQ, tăng trưởng giá trị của các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa tại Việt Nam đạt 5% YoY trong khi sản lượng đi ngang trong 11T 2022. Chúng tôi cho rằng sức mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa có diễn biến kém tích cực trong cả năm 2022. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trong nước thấp trong quý 4/2022, thấp hơn dự báo của chúng tôi do chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ được cải thiện từ quý 4/2022 khi giá hàng hóa giảm – đặc biệt là bột sữa nguyên liệu.

Dựa theo ước tính của chúng tôi từ BCTC công ty mẹ (báo cáo riêng) của VNM, doanh thu mảng sữa trong nước doanh thu mảng sữa trong nước của VNM trừ MCM (Sữa Mộc Châu - công ty con gián tiếp của VNM) giảm 2% YoY trong năm 2022. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng âm này được hỗ trợ đáng kể bởi giá bán cao hơn khi VNM thực hiện 2 đợt tăng giá (một đợt vào tháng 03/2022 và một đợt khác vào tháng 05/2022) với mức tăng giá bình quân lũy kế khoảng 5,0-5,5% YoY trong năm 2022, theo ước tính của chúng tôi.

Doanh thu của MCM tăng 7% YoY và tương đương 6% tổng doanh thu hợp nhất trong nước của VNM trong năm 2022.

Doanh thu tổng từ các công ty con ở nước ngoài - bao gồm Driftwood (Mỹ) và Angkor Milk (Cambodia) – tăng 23% YoY trong năm 2022. Trong quý 4/2022, doanh thu Driftwood tăng 30% YoY trong khi Angkor Milk ghi nhận tăng trưởng doanh thu đạt 10% YoY. Mặt khác, doanh thu xuất khẩu tiếp tục gặp nhiều thách thức với mức giảm 21% YoY trong năm 2022.

Zalo Finashark