Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng

Nguồn: SSI

Hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng

 

BVH

 

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi điều chỉnh tăng khuyến nghị đối với BVH từ Trung lập lên Khả quan, giá mục tiêu 1 năm ở mức 73.300 đồng/cp (từ 71.000 đồng/cp) phản ánh việc điều chỉnh tăng 8% ước tính lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2022 lên 2,2 nghìn tỷ đồng (+14% YoY). Việc điều chỉnh này phản ánh biên lợi nhuận mảng bảo hiểm nhân thọ cải thiện và tỷ lệ bồi thường mảng bảo hiểm phi nhân thọ đã ổn định hơn. Trong những năm gần đây, BVH đã trải qua giai đoạn kém thuận lợi khi mảng BH nhân thọ chịu ảnh hưởng từ môi trường lãi suất giảm dần và tỷ lệ bồi thường cao kỷ lục của mảng BH phi nhân thọ cùng động thái mở rộng mạnh thị phần năm 2017-2018. Do lãi suất đã tạo đáy và chi phi bồi thường dần có thể ổn định trở lại, chúng tôi cho rằng BVH bắt đầu bước vào một giai đoạn kinh doanh thuận lợi hơn. Kể từ năm 2018, chúng tôi cũng nhận thấy mối tương quan rõ ràng hơn giữa diễn biến giá cổ phiếu BVH và biến động lợi suất trái phiếu Chính phủ.

Yếu tô tác động giảm đến khuyến nghị: Lãi suất tăng thấp hơn ước tính; lợi suất trái phiếu chính phủ diễn biến trầm lắng.

Yếu tô tác động tăng đến khuyến nghị: Lợi suất TPCP tăng mạnh hơn ước tính; SCIC thoái vốn khỏi BVH có thể tác động tích cực trong ngắn hạn.

Zalo Finashark