Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lỗ từ HĐKD bảo hiểm ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận

Nguồn: VCSC

Lỗ từ HĐKD bảo hiểm ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận

 

BVH

 

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã công bố KQKD hợp nhất năm 2022 với tổng phí bảo hiểm gộp đạt 43,1 nghìn tỷ đồng (+8,7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (-19,3% YoY), hoàn thành lần lượt 98% và 89% dự báo năm 2022 của chúng tôi. Lợi nhuận ròng năm 2022 thấp hơn YoY và thấp hơn so với dự báo của chúng tôi chủ yếu là do (1) lỗ từ HĐKD bảo hiểm tăng 10,7% YoY ảnh hưởng nhiều hơn so với việc (2) thu nhập tài chính ròng tăng 2,9% YoY. Chúng tôi thấy có khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

  • Phí bảo hiểm phi nhân thọ phù hợp với dự báo của chúng tôi, trong khi phí bảo hiểm nhân thọ thấp hơn không đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng năm 2022 lần lượt đạt 36,5% (+4,7 điểm % YoY) và 53,9% (-1,8 điểm % YoY). Ngoài ra, chi phí dự phòng toán học năm 2022 đạt 17,2 nghìn tỷ đồng (- 9,5% YoY) - hoàn thành 92% dự báo cả năm của chúng tôi - nhờ diễn biến thuận lợi của lãi suất chiết khấu kỹ thuật do lợi suất trái phiếu Chính phủ (TPCP) tăng trong năm 2022.
  • Thu nhập tài chính ròng năm 2022 đạt 8,1 nghìn tỷ đồng (+2,9% YoY), hoàn thành 101% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi ước tính TPCP và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 89% tổng danh mục đầu tư của BVH. Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 5,9% tổng danh mục đầu tư tính đến cuối năm 2022.

Phí bảo hiểm nhân thọ thấp hơn so dự phóng của chúng tôi. Tăng trưởng phí bảo hiểm gốc năm 2022 của mảng nhân thọ chỉ đạt 8,7% YoY so với mức ước tính của chúng tôi về tăng trưởng phí bảo hiểm nhân thọ toàn hệ thống là 16% YoY, hoàn thành 98% dự báo cả năm. Chúng tôi cho rằng (1) việc trì hoãn cung cấp sản phẩm liên kết đơn vị và (2) việc thiếu các kênh phân phối đa dạng đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng phí bảo hiểm nhân thọ của BVH. Ngoài ra, tỷ lệ giữ lại của BVH đạt 92,5% trong năm 2022 so với 90,9% vào năm 2021.

Chi phí bồi thường và đáo hạn tăng mạnh trong quý 4/2022 và được thúc đẩy bởi mảng bảo hiểm nhân thọ. Chi phí bồi thường và đáo hạn trong quý 4/2022 đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (+18% QoQ) do (1) chi phí bồi thường và đáo hạn của bảo hiểm nhân thọ tăng 24,3% QoQ và (2) chi phí bồi thường tăng 12,4% QoQ của bảo hiểm phi nhân thọ. Xu hướng này phù hợp với dự báo của chúng tôi rằng BVH có thể phải chịu áp lực tăng chi phí bồi thường trong quý 4/2022 do (1) Bão Noru (xảy ra vào cuối tháng 9/2022), (2) gia tăng yêu cầu bồi thường bệnh hiểm nghèo do điều trị y tế/kiểm tra sức khỏe chậm do dịch COVID-19 và (3) nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiếp tục cao.

Tỷ lệ kết hợp mảng bảo hiểm phi nhân thọ được kiểm soát tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi. Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ kết hợp trong quý 4/ 2022 của mảng phi nhân thọ đạt 101,3% (- 2,1 điểm % QoQ), thấp hơn dự báo của chúng tôi là 102,4% do tỷ lệ chi phí cải thiện mạnh trong bối cảnh tăng trưởng phí bảo hiểm phi nhân thọ cao.

Thu nhập tài chính ròng đi ngang YoY - phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. BVH báo cáo thu nhập tài chính ròng năm 2022 đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 101% dự báo cả năm của chúng tôi. Con số này đến từ (1) thu nhập tài chính tăng 11,3% YoY và (2) chi phí tài chính tăng 73,8% YoY. Thu nhập tài chính chủ yếu được hỗ trợ bởi (1) lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng 15,0% YoY và (2) lãi suất trái phiếu và tín phiếu tăng 21,6% YoY do môi trường lãi suất tăng. Trong khi đó, chi phí dự phòng tăng mạnh trong năm 2022 là do (1) chi phí repo & lãi vay tăng 126,5% YoY và (2) 342 tỷ đồng chi phí dự phòng cho kinh doanh chứng khoán do thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp không thuận lợi, so với mức hoàn nhập dự phòng kinh doanh chứng khoán 13 tỷ đồng năm 2021.