Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tăng trưởng doanh thu chậm lại; lãi suất cao hỗ trợ lợi nhuận

Nguồn: VCSC

Tăng trưởng doanh thu chậm lại; lãi suất cao hỗ trợ lợi nhuận

 

BVH

 

  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 13,5% giá mục tiêu xuống 49.500 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH).
  • Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do (1) điều chỉnh giảm 12,6%/10,6% dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS trong các năm 2023/2024 và (2) điều chỉnh giảm P/B mục tiêu từ 1,90 lần xuống 1,83 lần.
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 12,6% dự báo lợi nhuận năm 2023 do (1) điều chỉnh giảm dự báo thu nhập tài chính ròng 6,6%, việc điều chỉnh giảm này có ảnh hưởng lớn hơn so với việc (2) điểu chỉnh giảm dự báo lỗ từ HĐKD bảo hiểm xuống 5,7%. Mức lỗ từ HĐKD BH giảm là do ảnh hưởng của việc điều chỉnh giảm chi phí thẩm định hợp đồng và quản lý doanh nghiệp 6,9% lớn hơn so với việc điều chỉnh giảm 2,1% trong dự báo phí bảo hiểm gốc năm 2023.
  • Chúng tôi kỳ vọng các đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong tháng 9 - 10/2022 sẽ có tác động tích cực đối với thu nhập tài chính của BVH trong năm 2023.
  • Yếu tố hỗ trợ: (1) Chi phí bồi thường thấp hơn dự kiến; (2) tăng trưởng phí bảo hiểm cao hơn dự kiến.
  • Rủi ro: Cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và/hoặc phi nhân thọ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng của BVH.

Chúng tôi cho rằng ảnh hưởng tiêu cực trong hoạt động của bancassurance lên BVH là không đáng kể. Chúng tôi cho rằng một số các sai phạm trong việc bán sản phẩm bancassurance hiện nay sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với tâm lý khách hàng và sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng phí bảo hiểm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, (1) ngành bảo hiểm của Việt Nam có tỷ lệ thâm nhập thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực và (2) việc củng cố, nâng cao chất lượng các kênh phân phối bancassurance là cần thiết để cải thiện doanh số tái tục trong tương lai. Ngoài ra, kênh phân phối chính của BVH là các đại lý truyền thống; do đó, chúng tôi cho rằng BVH sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với các công ty cùng ngành. Nhìn chung, chúng tôi dự báo tăng trưởng phí báo hiểm nhân thọ năm 2023 đạt 7,5% YoY (so với 8,5% YoY trong năm 2022), điều này phản ánh lo ngại của chúng tôi về việc (1) BVH thiếu lợi thế cạnh tranh trong việc đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm và kênh phân phối và (2) bối cảnh kinh tế không thuận lợi hiện nay.

Lãi suất chiết khấu kỹ thuật của các công ty bảo hiểm nhân thọ tiếp tục có xu hướng tích cực trong năm 2023. Chúng tôi ước tính rằng lợi suất trái phiếu Chính phủ dùng để tham chiếu cho lãi suất chiết khấu kỹ thuật đã tăng từ cuối năm 2022 và sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho chi phí dự phòng toán học trong năm 2023. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng chi phí bồi thường sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2023, trong khi tỷ lệ bồi thường của mảng bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tăng 7,7 điểm % YoY do (1) tăng trưởng phí bảo hiểm phi nhân thọ tích cực trong năm 2022 và (2) áp lực tăng đối với chi phí bồi thường do lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Thu nhập tài chính sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023. Theo ước tính của chúng tôi, tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu lần lượt chiếm 61,5% và 33,4% trong tổng danh mục đầu tư của BVH năm 2022. Trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp lần lượt chiếm 27,5% và 5,9% trong tổng danh mục đầu tư của BVH. Chúng tôi cho rằng ảnh hưởng từ vấn đề thanh khoản của trái phiếu doanh nghiệp đối với BVH sẽ không đáng kể do (1) trái phiếu doanh nghiệp chỉ đóng góp một phần tương đối nhỏ trong tổng danh mục đầu tư và (2) đặc thù hoạt động của ngành bảo hiểm sẽ hạn chế BVH trong việc đầu tư với số lượng lớn vàovào các trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao trong danh mục đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng thu nhập tài chính ròng trong năm 2023 sẽ tăng 12,8% YoY nhờ lãi suất tăng.