Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR): Lợi nhuận quý 3 giảm so với cùng kỳ, vẫn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi

Nguồn: VCSC

Lợi nhuận quý 3 giảm so với cùng kỳ, vẫn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi

 

GVR

 

  • Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu giảm 4,9% YoY đạt 5,8 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 33% YoY chỉ đạt 835 tỷ đồng. Doanh thu giảm YoY chủ yếu do doanh thu mảng mủ cao su tự nhiên và sản phẩm cao su giảm 14% YoY đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 72% tổng doanh thu trong quý). Lợi nhuận giảm do biên lợi nhuận ròng giảm khoảng 6 điểm % YoY.
  • Trong 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022), doanh thu giảm 2,3% YoY đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, nhưng LNST sau lợi ích CĐTS tăng 3,2% YoY đạt 2,9 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi lưu ý rằng thu nhập ròng khác trong 9T 2022 ghi nhận tăng 82% YoY đạt 770 tỷ đồng.
  • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS trong 9T 2022 lần lượt hoàn thành 61% và 71% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy không có rủi ro đáng kể đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi do quý 4 thường là mùa cao điểm đối với mảng xuất khẩu mủ cao su tự nhiên.

Doanh thu mảng mủ cao su tự nhiên (CSTN) giảm từ mức đỉnh. Trong quý 3/2022, doanh thu mảng mủ CSTN giảm 11% YoY đạt 3,8 nghìn tỷ đồng. Mặc dù GVR chưa công bố thông tin về sản lượng và giá bán trung bình (ASP), chúng tôi cho rằng doanh thu mảng mủ CSTN giảm YoY là do sản lượng và ASP giảm khi quý 3/2021 là mức cơ sở tương đối cao do nhu cầu được phục hồi và nguồn cung hạn chế trong kỳ. Trong 9T 2022, doanh thu mảng mủ CSTN giảm 2,8% YoY đạt 10 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 55% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng quý 4 thường là mùa cao điểm đối với doanh thu mảng mủ CSTN khi mảng này chiếm khoảng 40-48% doanh thu cả năm của GVR trong giai đoạn 2019-2021.

Mảng sản phẩm cao su ghi nhận lỗ gộp trong quý 3/2022. Mảng sản phẩm cao su giảm 32% YoY đạt 363 tỷ đồng và ghi nhận lỗ gộp 8 tỷ đồng trong quý 3/2022. Mảng này chủ yếu bao gồm hoạt động sản xuất găng tay cao su của VRG Khải Hoàn. Chúng tôi cho rằng KQKD thấp trong quý 3/2022 chủ yếu do sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất trong nước và nhu cầu thấp khi dịch COVID-19 giảm dần. Trong 9T 2022, doanh thu mảng sản phẩm cao su giảm 42% YoY đạt 1,3 nghìn tỷ đồng.

Thu nhập thuần từ các công ty liên kết thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Trong 9T 2022, thu nhập thuần từ các công ty liên kết giảm 26% YoY đạt 170 tỷ đồng, hoàn thành 55% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng thu nhập thuần từ các công ty liên kết thấp hơn dự kiến là do ảnh hưởng từ một trong các công ty liên kết chính của GVR trong mảng gỗ – MDF VRG Dongwha – mà chúng tôi cho rằng chủ yếu do nhu cầu thấp. Tuy nhiên, dự báo thu nhập thuần trong năm 2022 của chúng tôi chỉ chiếm 5% dự báo LNTT cho GVR.

Zalo Finashark