Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL): Lợi nhuận quý 3/2022 thấp do lỗ chênh lệch tỷ giá và chi phí thuế tăng

Nguồn: VCSC

Lợi nhuận quý 3/2022 thấp do lỗ chênh lệch tỷ giá và chi phí thuế tăng

 

NVL

 

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY) chủ yếu nhờ bàn giao các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm và NovaHills Mũi Né. Trong quý 3/2022, doanh thu hoạt động tài chính của NVL đã tăng đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản thoái vốn đạt 727 tỷ đồng từ việc bán cổ phần tại Công ty TNHH Hạ tầng Sài Gòn, Khánh An và Carava Resort. Trong khi đó, chi phí tài chính của NVL tăng mạnh YoY chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá (FX) 488 tỷ đồng trong quý 3/2022. Trong khi LNTT quý 3/2022 giảm 18% YoY, LNST sau lợi ích CĐTS trong kỳ là 197 tỷ đồng, giảm 65% YoY, mà chúng tôi cho là do chi phí thuế tăng (thuế suất thực là 67,9% trong quý 3/2022 so với 40,2% trong quý 3/2021).

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của NVL đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (-23% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (-16% YoY), lần lượt hoàn thành 27% và 29% dự báo cả năm của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, ban lãnh đạo cho biết NVL có thể không hoàn thành kế hoạch năm 2022 đã được thông qua tại ĐHCĐ với LNST là 6,5 nghìn tỷ đồng (+88% YoY) do công ty dự báo việc bàn giao dự án có thể bị trì hoãn.

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng dư nợ của NVL là 71,7 nghìn tỷ đồng với 42% trong tổng dư nợ sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới. Theo ban lãnh đạo, khoản nợ phải trả sắp đến hạn sẽ được hỗ trợ một phần nhờ dòng tiền từ doanh số bán của dự án. Dòng tiền từ doanh số bán hàng đạt khoảng 25 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022 và dự kiến sẽ tăng thêm 10 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2022 lên tổng cộng 35 nghìn tỷ đồng cho cả năm 2022, theo ban lãnh đạo. Trong khi đó, khoản nợ bằng USD của NVL chiếm 24% tổng dư nợ của công ty tính đến cuối quý 3/2022 với tỷ lệ hedge trung bình khoảng 30%. Do biến động tỷ giá hiện tại, ban lãnh đạo NVL đang xem xét để tăng tỷ lệ hedge tỷ giá này.

Ban lãnh đạo công bố doanh số bán hàng của NVL trong buổi gặp gỡ NĐT vào ngày 28/10. Doanh số bán hàng của công ty trong quý 3/2022 giảm 48% QoQ với tổng giá trị hợp đồng là 620 triệu USD, chủ yếu đến từ các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm. Do đó, NVL ghi nhận doanh số bán hàng 9 tháng đầu năm 2022 là 4.360 căn và tổng giá trị hợp đồng đạt khoảng 2,9 tỷ USD (+31% YoY). Giá trị backlog tính đến cuối quý 3/2022 đạt khoảng 9,8 tỷ USD (+59% YoY) và chủ yếu từ dự án Aqua City với 50%, NovaWorld Phan Thiết 23% và NovaWorld Hồ Tràm 11%. Mặc dù doanh số bán hàng 9 tháng đầu năm 2022 hoàn thành 94% dự báo doanh số bán hàng năm 2022 của chúng tôi là 76,4 nghìn tỷ đồng (-10% so với mức cơ sở cao trong năm 2021), chúng tôi cho rằng doanh số bán hàng trong quý 4/2022 có thể gặp nhiều thách thức do dư địa tăng trưởng tín dụng thấp và lãi suất tăng trong thời gian gần đây. Do đó, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo doanh số bán hàng năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Zalo Finashark