Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Ghi nhận quý lỗ lần đầu tiên trong quý 3/2022

Nguồn: VCSC

Ghi nhận quý lỗ lần đầu tiên trong quý 3/2022

 

HPG

 

  • CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố KQKD quý 3/2022 chính thức phù hợp với KQKD sơ bộ được công bố ngày 28/10 với doanh thu đạt 34,1 nghìn tỷ đồng (-12% YoY & -9% QoQ) và lỗ ròng 1,8 nghìn tỷ đồng so với LNST sau lợi ích CĐTS kỷ lục 10,4 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2021 và 4,0 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2022.
  • Mặc dù sản lượng thép vẫn ghi nhận tăng trưởng dương trong 9T 2022, chúng tôi cho rằng KQKD thấp trong quý 3 là do 1) xu hướng bất lợi cho cả giá vật liệu đầu vào và giá bán đầu ra cũng như 2) các khoản lỗ tỷ giá.
  • Trong 9T 2022, HPG báo cáo doanh thu đạt 115,6 nghìn tỷ đồng (+10% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (-61% YoY), lần lượt hoàn thành 77% và 47% dự báo cả năm của chúng tôi như đã đề cập trong Báo cáo Cập nhật ngày 12/08/2022.
  • KQKD 9T 2022 của HPG nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi về sản lượng bán và doanh thu. Tuy nhiên, biên lợi nhuận giảm do chênh lệch giá đầu vào và giá bán thấp hơn dự kiến mang lại rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận cả năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Sản lượng bán tích cực trong 9T 2022. Sản lượng bán trong 9T 2022 của từng dòng sản phẩm như sau: 3,4 triệu tấn thép xây dựng (+24% YoY – hoàn thành 79% dự báo của chúng tôi), 2,0 triệu tấn HRC (+5% YoY – hoàn thành 77% dự báo cả năm của chúng tôi), 577.000 tấn ống thép (+16% YoY – hoàn thành 79% dự báo cả năm của chúng tôi) và 249.000 tấn tôn mạ (-9% YoY – hoàn thành 58% dự báo cả năm của chúng tôi). Doanh số xuất khẩu thép xây dựng của HPG duy trì tích cực trong 9T 2022 đạt 1,0 triệu tấn, tương đương sản lượng xuất khẩu cả năm 2021. Sản lượng bán các sản phẩm chính của HPG phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Giá đầu vào trung bình cao trong khi giá bán trung bình (ASP) giảm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận quý 3/2022. Chi phí than đầu vào tồn kho trung bình của HPG duy trì ở mức cao trong quý 3/2022 mặc dù giá than đã điều chỉnh đáng kể trong quý 3/2022 do nhu cầu toàn cầu giảm. Giá quặng sắt và than cốc lần lượt giảm 40% và 50% so với mức đỉnh trong tháng 4 & tháng 3/2022. Trong khi đó, giá thép xây dựng của HPG đã giảm 24% tính từ đầu năm kể từ mức đỉnh trong tháng 3/2022 và hiện tại đạt 14,6 triệu đồng/tấn. Bối cảnh thị trường như trên khiến các nhà sản xuất thép rơi vào tình trạng chi phí thu mua nguyên liệu đầu vào cao trong khi doanh thu chững lại và/hoặc giá bán giảm, dẫn đến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh. Chúng tôi cũng lưu ý rằng HPG ghi nhận chi phí dự phòng hàng tồn kho 899 tỷ đồng (+282% so với tính đến cuối năm 2021) trong quý 3/2022.

Lỗ tỷ giá ảnh hưởng đến lợi nhuận 9T 2022. HPG ghi nhận lỗ ròng tỷ giá 1,0 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2022, tương ứng lỗ ròng tỷ giá 2,2 nghìn tỷ đồng trong 9T 2022. Tính đến cuối tháng 6/2022, HPG có khoản nợ ngắn hạn bằng USD 1,2 tỷ USD và nợ dài hạn bằng USD trị giá 132 triệu USD.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark