Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Sản lượng tiêu thụ tháng 12/2021 tăng 14%

Nguồn: HSC

Sản lượng tiêu thụ tháng 12/2021 tăng 14%

 

HPG

Tóm tắt

Sản lượng tiêu thụ tháng 12/2021 tăng 14% so với cùng kỳ; với sản lượng thép dài và thép dẹt lần lượt tăng 14,5% và 13,5%. Theo đó, sản lượng Q4/2021 và cả năm 2021 lần lượt tăng 23,2% và 31,3%.

Sản lượng thép xây dựng và HRC lần lượt tăng 10,9% và 26,7%. Sản lượng phôi thép và tôn mạ tăng mạnh 26% và 137,6% trong khi sản lượng ống thép giảm 39,7%.

HSC ước tính doanh thu thuần Q4/2021 đạt 44.595 tỷ đồng (tăng trưởng 73%) và lợi nhuận thuần đạt 9.847 tỷ đồng (tăng trưởng 112,3%). Hiện HPG có P/E dự phóng năm 2022 là 6,5 lần; thấp hơn bình quân quá khứ là 8,5 lần. Duy trì khuyến nghị Mua vào.

Sự kiện: Công bố sản lượng tiêu thụ tháng 12/2021

Hôm nay, HPG đã công bố sản lượng tiêu thụ tháng 12/2021 khả quan, đạt 799.288 tấn sản phẩm thép (tăng 14,1% so với cùng kỳ và tăng 4,4% so với tháng trước). Sản lượng tiêu thụ Q4/2021 đạt 2,53 triệu tấn thép (tăng 23,2% so với cùng kỳ) và sản lượng cả năm đạt 8,84 triệu tấn thép (tăng 31,3% so với năm 2020).

Sản lượng thép xây dựng cho thấy sự hồi phục của nhu cầu trong nước

Trong tháng 12/2021, HPG tiêu thụ được 353.864 tấn thép xây dựng (tăng 10,9% so với cùng kỳ và tăng 30,5% so với tháng trước). Trong đó:

  • Sản lượng xuất khẩu đạt 94.000 tấn (tăng 59% so với cùng kỳ nhưng giảm 8,7% so với tháng trước). Các thị trường xuất khẩu chính gồm: Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
  • Sản lượng tiêu thụ trong nước đạt 259.864 tấn (đi ngang so với cùng kỳ) nhưng tăng mạnh 54,6% so với tháng trước. Điều này là nhờ nhu cầu trong nước hồi phục và các đại lý tích trữ tồn kho trước khi giá tăng. Cụ thể, HPG đã tăng giá bán thép cuộn thêm 150đ/kg (tăng 1%) vào ngày 29/12/2021.

Theo đó, sản lượng thép xây dựng tiêu thụ Q4/2021 và cả năm 2021 lần lượt đạt 1,09 triệu tấn (tăng 19,6% so với cùng kỳ) và 3,89 triệu tấn (tăng 14,4% so với năm 2020). Sản phẩm thép xây dựng đóng góp 44% tổng sản lượng thép tiêu thụ của HPG trong năm 2021.

Sản lượng phôi thép tháng 12/2021 đạt 125.280 tấn (tăng 26% so với cùng kỳ nhưng giảm 28,5% so với tháng trước). Từ đó, sản lượng phôi thép tiêu thụ Q4/2021 và cả năm 2021 lần lượt đạt 474.894 triệu tấn (tăng 13,6% so với cùng kỳ) và 1,28 triệu tấn (giảm 27,2% so với năm 2020). Phôi thép chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc và chỉ một phần nhỏ được tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Tổng cộng, sản lượng thép dài tháng 12/2021 tăng 14,5% so với cùng kỳ và tăng 7,4% so với tháng trước nhờ nhu cầu thép xây dựng trong nước hồi phục mạnh. Sản lượng thép dài tiêu thụ cả năm 2021 đi ngang, đạt 5,17 triệu tấn (tăng 0,2% so với năm 2020).

Sản lượng HRC tiêu thụ vẫn tốt mặc dù giá bán bình quân giảm

HPG tiêu thụ được 217.295 tấn HRC trong tháng 12/2021 (tăng 26,7% so với cùng kỳ và tăng 5,4% so với tháng trước).

Theo đó, sản lượng HRC tiêu thụ Q4/2021 và cả năm 2021 lần lượt đạt 629.281 tấn (tăng 13,6% so với cùng kỳ) và 2,57 triệu tấn (tăng 342,1% so với năm 2020). Sản phẩm HRC đóng góp 29,1% tổng sản lượng thép tiêu thụ của HPG trong năm 2021, cải thiện mạnh từ mức 9% trong năm 2020 sau khi lò cao thứ 4 đi vào hoạt động vào tháng 1/2021.

Tuy nhiên, giá HRC Q4/2021 giảm 6,8% so với quý trước (mặc dù vẫn tăng mạnh 72,7% so với cùng kỳ) xuống 907 USD/tấn từ 973 USD/tấn trong Q3/2021. Giá bán HRC của HPG giảm nằm trong xu hướng chung của giá HRC thế giới.

Tôn mạ vẫn là điểm sáng trong khi sản lượng tiêu thụ ống thép kém

Mặc dù giảm 22,1% so với tháng trước, HPG vẫn tiêu thụ được 48.472 tấn tôn mạ trong tháng 12/2021 (tăng 137,6% so với cùng kỳ). Theo đó, sản lượng tôn mạ Q4/2021 và cả năm 2021 lần lượt đạt 155.710 tấn (tăng 133,5% so với cùng kỳ) và 428.785 tấn (tăng 149,8% so với năm 2020). Trong đó, HPG xuất khẩu được tổng cộng 297.000 tấn, đóng góp 69% tổng sản lượng tôn mạ tiêu thụ trong năm 2021.

Theo đó, HPG đã hoạt động vượt công suất thiết kế 400.000 tấn/năm. Công ty hiện đã trở thành doanh nghiệp sản xuất tôn mạ lớn thứ 5 tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sản lượng ống thép tháng 12/2021 giảm 39,7% so với cùng kỳ và chỉ hồi phục 6,9% so với tháng trước vì hầu hết sản lượng ống thép được tiêu thụ trong nước. Theo đó, sản lượng ống thép Q4/2021 và ca năm 2021 lần lượt đạt 177.448 tấn (giảm 29,8% so với cùng kỳ) và 675.364 tấn (giảm 17,8% so với năm 2020).

Giá thép xây dựng tăng trong khi giá HRC giảm

Vào ngày 8/1/2021, HPG đã nâng giá thép thanh và thép cuộn thêm lần lượt 200đ/kg (tăng 1,2%) và 50đ/kg (tăng 0,3%) lên 16.240đ/kg và 16.300đ/kg.

Tuy nhiên, giá HRC của đơn hàng giao trong tháng 2-tháng 3/2022 giảm xuống chỉ còn 790 USD/tấn. Theo đó giá bán bình quân HRC Q1/2022 chỉ khoảng 820 USD/tấn, giảm 9,6% so với quý trước.

Duy trì khuyến nghị Mua vào, giá mục tiêu và dự báo

HSC ước tính doanh thu và lợi nhuận Q4/2021 lần lượt đạt 44.595 tỷ đồng (tăng 73% so với cùng kỳ) và 9.487 tỷ đồng (tăng 112,3% so với cùng kỳ). Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2021 lần lượt đạt 149.432 tỷ đồng (tăng trưởng 65,8%) và 36.897 tỷ đồng (tăng trưởng 174,3%). Cho năm 2022, HSC giữ nguyên dự báo với doanh thu thuần đạt 157.705 tỷ đồng (tăng trưởng 6%) và lợi nhuận thuần đạt 33.157 tỷ đồng (giảm 10%).

Hiện HPG có P/E dự phóng năm 2022 là 6,5 lần; thấp hơn bình quân P/E dự phóng là 8,5 lần (bình quân từ tháng 1/2017). Đầu tư công kỳ vọng được đẩy mạnh sẽ là động lực tích cực cho HPG trong khi định giá hiện đang rẻ. Duy trì khuyến nghị Mua vào đối với HPG.

Zalo Finashark