Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 nhưng biên lợi nhuận gộp cải thiện so với quý trước

Nguồn: VCSC

Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 nhưng biên lợi nhuận gộp cải thiện so với quý trước

 

HSG

 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) báo cáo KQKD quý 3 năm tài chính 2022 (từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022) với doanh thu đạt 12,2 nghìn tỷ đồng (-6% YoY và -4% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 265 tỷ đồng (-84% YoY và +13% QoQ). Dù giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước từ mức cao kỷ lục trong quý 3 năm tài chính 2021, LNST sau lợi ích CĐTS quý 2 năm tài chính 2022 của HSG đã cải thiện so với quý trước nhờ biên lợi nhuận gộp tăng.

Biên lợi nhuận gộp của HSG cải thiện đạt 13,1% trong quý 3 năm tài chính 2022 từ mức 11,3% trong quý 2 năm tài chính 2022. Trong quý 2 năm tài chính 2022, giá thép cuộn cán nóng (HRC) và tôn mạ thành phẩm có sự phục hồi ngắn hạn sau đợt điều chỉnh mạnh vào cuối năm 2021. Những biến động giá này tạo cơ hội cho các công ty tôn mạ thu mua HRC đầu vào khi giá được cho rằng ở mức thấp, từ đó giúp giảm bớt áp lực biên lợi nhuận do giá HRC đầu vào cao.

Dù lợi nhuận gộp quý 2 năm tài chính 2022 nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi, HSG đã ghi nhận các chi phí liên quan đến xuất khẩu (được ghi nhận dưới chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp/SG&A) và lỗ chênh lệch tỷ giá trong quý 3 năm tài chính 2022, dẫn đến LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn dự báo của chúng tôi. Chúng tôi đang chờ công ty công bố thêm thông tin chi tiết về khoản mục này.

Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2022, doanh thu của HSG đạt 41,8 nghìn tỷ đồng (+27% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-66% YoY), lần lượt hoàn thành 81% và 57% dự báo cả năm của chúng tôi.

Do lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2022 của HSG thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm dự báo như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi, ngày 23/05/2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.