Tập đoàn Masan (MSN): Mảng kinh doanh tiêu dùng vẫn là động lực tăng trưởng lợi nhuận

Nguồn: VCSC

Mảng kinh doanh tiêu dùng vẫn là động lực tăng trưởng lợi nhuận

 

MSN

 

  • Chúng tôi giảm 0,6% giá mục tiêu của Tập đoàn Masan (MSN) nhưng duy trì khuyến nghị MUA. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do định giá thấp hơn của Masan Consumer Holdings (MCH), WinCommerce (WCM) và Phúc Long Heritage (PL) đến từ mức giảm trong dự báo LN từ HĐKD (EBIT) của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn 2022-2024, được bù đắp bởi hiệu ứng tích cực của việc cập nhật mô hình định giá của chúng tôi đến giữa năm 2023 so với trước đó là cuối năm 2022.
  • Chúng tôi vẫn lạc quan về khả năng của MSN trong việc tận dụng tăng trưởng tiêu dùng dài hạn của Việt Nam nhờ vào mảng kinh doanh hàng tiêu dùng hàng đầu, quy mô lớn và việc sử dụng công nghệ sắp tới trong hoạt động của công ty từ quan hệ đối tác với công ty fintech Trusting Social (đã được công bố tại ĐHCĐ năm 2022 của MSN). Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các tác động kéo dài từ COVID-19 lên sức chi tiêu của người tiêu dùng và ảnh hưởng lạm phát sẽ làm giảm sản lượng bán hàng và làm gia tăng chi phí đầu vào của các mảng hàng tiêu dùng của MSN.
  • Dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS 47% trong giai đoạn 2021-2024 của chúng tôi được thúc đẩy bởi tăng trưởng diện rộng từ các hoạt động kinh doanh (CAGR LN từ HĐKD (EBIT) 29% trong giai đoạn 2021-2024) và đóng góp gia tăng từ TCB với chi phí tài chính ròng ổn định.
  • Yếu tố hỗ trợ tiềm năng: Thí điểm thành công và mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ được hỗ trợ bởi Trusting Social; tiếp tục giảm sở hữu tại Masan Hi-Tech Materials (MHT), điều này sẽ làm cho cấu trúc kinh doanh của MSN tập trung hơn vào các mảng tiêu dùng; M&A tạo ra giá trị xung quanh hệ sinh thái tiêu dùng của MSN.
  • Rủi ro chính đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Mở rộng cửa hàng không hiệu quả tại WCM và PL; các cải tiến sản phẩm mới và marketing không hiệu quả sẽ dẫn đến sự chững lại đáng kể trong tăng trưởng của MCH.

WCM: Diễn biến giai đoạn 2022-2024 được củng cố nhờ việc mở rộng cửa hàng và triển khai các điểm bán PL, bị ảnh hưởng một phần bởi sức chi tiêu của người tiêu dùng thấp. Chúng tôi dự báo MSN sẽ thêm 680/1000/100 cửa hàng WinMart+ mới vào các năm 2022/2023/2024. Ngoài ra, biên LN gộp của WCM thông qua việc chia sẻ doanh thu với PL sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch của MSN nhằm nâng số điểm bán PL từ 600 vào cuối 2021 lên 2.000 vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo đối với SSSG của WinMart (siêu thị) khi chúng tôi cho rằng sức chi tiêu của người tiêu dùng phổ thông đã giảm do tác động tiêu cực kéo dài từ 2 năm dịch COVID-19 và lạm phát gần đây, sẽ ảnh hưởng đến quy mô mua sắm của người tiêu dùng.

MCH: Để duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số trong vài năm tới; biên LN gộp giảm do lạm phát chi phí đầu vào. Chúng tôi tin rằng năng lực cốt lõi mạnh mẽ của MCH trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, marketing và phân phối sẽ giúp MCH duy trì tốc độ CAGR doanh thu 15% và CAGR LNST 19% trong giai đoạn 2021-2024. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo biên LN gộp năm 2022 xuống 0,7 điểm % so với dự báo trước đó của chúng tôi xuống 41,5% (so với 42,5% vào năm 2021) để phản ánh đà tăng giá nguyên liệu đầu vào đang diễn ra (ví dụ: lúa mì, dầu và vật liệu đóng gói, ...) mà chúng tôi tin rằng không thể được chuyển toàn bộ sang cho người tiêu dùng.