Tập đoàn Masan (MSN): Tiêu dùng có dấu hiệu chậm lại do lo ngại lạm phát cao

Nguồn: SSI

Tiêu dùng có dấu hiệu chậm lại do lo ngại lạm phát cao

 

MSN

 

Trong quý 2/2022, MSN công bố doanh thu đạt 17,8 nghìn tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (tăng 15,3% so với cùng kỳ). Trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty đạt doanh thu 36 nghìn tỷ đồng (giảm 12,6% so với cùng kỳ) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 3,1 nghìn tỷ đồng (tăng 123% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 39% và 54% dự báo của chúng tôi. Nếu loại trừ mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi (đã được bán cho De Heus vào cuối năm 2021), doanh thu của MSN trong quý 2 tăng 9,1% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của MHT (tăng 33% so với cùng kỳ). Trong khi đó, các công ty con khác chứng kiến mức doanh thu gần như đi ngang như MCH (giảm 1,3% so với cùng kỳ) và WCM (giảm 3% so với cùng kỳ). Tăng trưởng LNST của cổ đông công ty mẹ trong quý 2 được dẫn dắt bởi lợi nhuận cao hơn từ TCB (tăng 22% so với cùng kỳ), và lợi nhuận của MHT, WCM và MCH được cải thiện. Tuy nhiên, kết quả của MML đã kéo lùi một phần đà tăng trưởng chung, do không còn mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi và hoạt động kinh doanh trang trại cho kết quả kém khả quan.

Luận điểm đầu tư và ước tính KQKD: Do doanh thu của MCH và WCM tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi điều chỉnh hạ ước tính doanh thu năm 2022 xuống còn 89,6 nghìn tỷ đồng (tăng 1,1% so với cùng kỳ) từ mức 93,4 nghìn tỷ đồng trong dự báo trước đó. Chúng tôi cũng đưa ra dự báo mới cho LNST cho cổ đông công ty mẹ là 5,6 nghìn tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ), và thấp hơn ước tính trước đó là 5,8 nghìn tỷ đồng. Loại trừ lợi nhuận ghi nhận một lần, lợi nhuận cốt lõi của MSN được dự báo sẽ tăng 36% so với cùng kỳ vào năm 2022. Trong năm 2023, dự báo của chúng tôi cho thấy doanh thu tăng trưởng 14,8% và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 26,8%, do lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ hàng hóa tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Giá mục tiêu 12 tháng dựa trên phương pháp định giá SOTP của chúng tôi được điều chỉnh xuống 125.000 đồng/cổ phiếu (từ 130.000 đồng/cổ phiếu), áp dụng mức chiết khấu 10% cho tập đoàn đa ngành. Với tiềm năng tăng giá 11,6%, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu MSN.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark