Tập đoàn Masan (MSN): Tiêu dùng yếu, lãi suất cao hơn ảnh hưởng triển vọng năm 2023

Nguồn: VCSC

Tiêu dùng yếu, lãi suất cao hơn ảnh hưởng triển vọng năm 2023

 

MSN

 

  • Chúng tôi giảm giá mục tiêu cho Tập đoàn Masan (MSN) thêm 8% và điều chỉnh khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN.
  • Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) định giá thấp hơn đối với Masan Consumer Holdings (MCH) đến từ dự báo lợi nhuận từ HĐKD thấp hơn 3% của chúng tôi đối với MCH trong giai đoạn 2023-2024 và (2) nợ vay ròng cao hơn kể từ cuối năm 2022. Trong Báo cáo cập nhật này, chúng tôi bổ sung khoản đầu tư vốn chủ sở hữu trị giá 1,5 nghìn tỷ đồng của MSN để mua 25,1% lợi ích vốn chủ sở hữu trong CTCP Trusting Social vào định giá của chúng tôi.

  • Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng các mảng kinh doanh hàng tiêu dùng hàng đầu và có phạm vi rộng của MSN sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng tiêu dùng dài hạn tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức tiêu thụ yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bán lẻ tiêu dùng của MSN trong suốt năm 2023. Chúng tôi cho rằng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ tăng vào năm 2024. Ngoài ra, chúng tôi dự kiến chi phí tài chính của MSN sẽ cao hơn trong ngắn hạn do lãi suất cao hơn.
  • Các yếu tố hỗ trợ: Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam phục hồi sớm hơn dự kiến; mở rộng thành công ứng dụng công nghệ được hỗ trợ bởi Trusting Social; tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu trong MHT; M&A tạo ra giá trị.
  • Rủi ro chính đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam yếu hơn dự kiến; mở rộng cửa hàng không hiệu quả đối với WinCommerce (WCM) và Phúc Long Heritage (PL).

Chúng tôi duy trì quan điểm rằng niềm tin của người tiêu dùng yếu sẽ làm suy yếu tăng trưởng của MCH vào năm 2023. Chúng tôi cho rằng thu nhập khả dụng của người tiêu dùng đại chúng bị ảnh hưởng bởi (1) áp lực lạm phát trong nửa đầu năm 2022 và (2) sự suy giảm của một số hoạt động kinh doanh xuất khẩu kể từ cuối Quý 3 năm 2022 dẫn đến để giảm giờ làm việc và sa thải. Do đó, chúng tôi đã cắt giảm 3% dự báo tổng doanh thu 2023-2024F cho MCH, điều này chủ yếu xuất phát từ việc chúng tôi điều chỉnh giảm 3% trong tổng doanh thu 2023-2024F của MCH. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng mức tiêu thụ yếu sẽ dẫn đến áp lực lên tỷ suất lợi nhuận gộp và dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp của MCH sẽ giảm 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng doanh số bán thực phẩm tiện lợi sẽ tăng 15%/năm. trong năm 2023-2024, được thúc đẩy bởi kỳ vọng của chúng tôi về sự tăng trưởng mạnh mẽ từ thương hiệu bình dân Kokomi (nhãn hiệu mì ăn liền chủ lực của MCH) và kỳ vọng đổi mới sản phẩm.

Chúng tôi duy trì quan điểm rằng việc cải thiện biên LN gộp và tiếp tục mở rộng cửa hàng sẽ thúc đẩy hiệu suất của WCM trong năm 2023-2024. Chúng tôi kỳ vọng MSN sẽ thêm 600 cửa hàng WinMart+ mới mỗi năm vào năm 2023-2024. Sau khi biên lợi nhuận gộp của WCM cải thiện 320 điểm cơ bản vào năm 2022, chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận gộp có thể tăng thêm 200/100 điểm cơ bản trong năm 2023/2024 do (1) khả năng thương lượng cao hơn nhờ mạng lưới cửa hàng lớn hơn, (2) tỷ lệ lãng phí thấp hơn do phân loại sản phẩm hiệu quả hơn và (3) tăng doanh số bán hàng từ nhãn hiệu riêng. Chúng tôi kỳ vọng biên EBIT của WCM sẽ cải thiện từ -1,6% năm 2022 lên 0,2% năm 2023 và 2,6% năm 2024.