Tập đoàn Vingroup (VIC): Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng trên cơ sở định giá

Nguồn: HSC

Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng trên cơ sở định giá

 

VIC

 

Tóm tắt

  • HSC giảm 14,8% giá mục tiêu dựa trên phương pháp SOTP xuống 62.500đ, chủ yếu vì ảnh hưởng từ: động thái tái cơ cấu nợ tại Vinfast, giá mục tiêu cập nhật của VHM và nâng giả định tỷ lệ chiết khấu áp dụng cho RNAV lên 25% (từ 15%). Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.
  • HSC giảm mạnh dự báo lợi nhuận thuần năm 2023-2024 sau khi giảm dự báo lợi nhuận mảng BĐS nhà ở. Mặc dù điều chỉnh giảm, VIC vẫn ghi nhận lợi nhuận trong năm 2023 so với 8,2 nghìn tỷ đồng lỗ HĐKD cốt lõi trong năm 2022. Đồng thời, lợi nhuận năm 2024 dự báo tăng trưởng 52,5%.
  • Tỷ lệ giá trị riêng lẻ của VIC (không tính lợi ích tại VHM và VRE) trên tổng vốn hóa thị trường hiện thấp hơn 1,5 độ lệch chuẩn so với bình quân quá khứ; vì vậy, HSC thấy định giá của VIC vẫn rẻ.

Sự kiện: Cập nhật sau khi đánh giá KQKD và triển vọng doanh nghiệp

HSC cập nhật dự báo và định giá của VIC sau khi KQKD Q4/2022 được công bố và dựa trên đánh giá của chúng tôi về triển vọng của Công ty.

Về triển vọng tương lai, chúng tôi cho rằng môi trường lãi suất cao có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu đối với sản phẩm có giá trị cao như BĐS và ô tô. Tuy nhiên, HSC tiếp tục kỳ vọng ngành du lịch và vận hành trung tâm thương mại sẽ tiếp tục hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch – từ đó bù đắp cho KQKD ở lĩnh vực BĐS nhà ở và sản xuất công nghiệp.

Tác động: Giảm dự báo lợi nhuận ngắn hạn

HSC điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận thuần năm 2023-2024 xuống lần lượt 1,3 nghìn tỷ đồng (giảm 84,2% so với năm 2022) và 2 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 52,5% so với năm 2023) sau khi hạ dự báo lợi nhuận tại VHM và đưa vào mô hình một số yếu tố khác. Dự báo lợi nhuận HĐKD cốt lõi năm 2023 cải thiện mạnh so với mức lỗ 8,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2022 trong khi lợi nhuận năm 2024 và năm 2025 (dự báo lần đầu) dự báo tăng trưởng lần lượt 52,5% và 230%.

Định giá và khuyến nghị

Tỷ lệ giá trị riêng lẻ của VIC (không tính lợi ích tại VHM và VRE) trên tổng vốn hóa thị trường hiện thấp hơn 1,5 độ lệch chuẩn so với bình quân quá khứ - đã ở mức rẻ mặc dù vẫn còn một vài yếu tố khó đoán định về kết quả kinh doanh trong tương lai. HSC tin rằng động thái chuyển sang thuần sản xuất xe điện mang tính chiến lược và kịp thời trong khi các mảng kinh doanh khác của VIC sẽ hưởng lợi khi nền kinh tế hồi phục.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng nhưng giảm 13,8% giá mục tiêu xuống 62.500đ, phán ánh thay đổi trong cơ cấu nợ tại Vinfast, điều chỉnh giá mục tiêu của VHM và điều chỉnh giả định tỷ lệ chiết khấu áp dụng cho RNAV lên 25% (từ 15%).