Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX): Sản lượng bán hàng ổn định, nhưng lợi nhuận thấp hơn dự báo của chúng tôi

Nguồn: VCSC

Sản lượng bán hàng ổn định, nhưng lợi nhuận thấp hơn dự báo của chúng tôi

 

PLX

 

  • Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) công bố KQKD quý 2/2023 với LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 774 tỷ đồng so với khoản lỗ 30 tỷ đồng trong quý 2/2022, nhờ vào giá xăng dầu ổn định trong quý 2/2023 so với giá xăng dầu biến động trong quý 2/2022 khiến PLX phải trích lập dự phòng hàng tồn kho khoảng 1 nghìn tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu của PLX đạt 133 nghìn tỷ đồng (-12% YoY) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (+553% YoY), lần lượt hoàn thành 62% và 40% dự báo cả năm và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với các dự báo của chúng tôi cho PLX, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Chúng tôi cho rằng chi phí bán hàng cao hơn dự kiến (chủ yếu do chi phí nhân viên) và thu nhập tài chính thấp hơn dự kiến trong quý 2/2023 có thể lấn áp đến 1) chi phí định mức tăng từ ngày 01/07/2023, có thể giúp LNST của PLX tăng thêm 3%-5% và 2) tiềm năng điều chỉnh tăng so với dự báo về sản lượng bán hàng năm 2023 của chúng tôi do sản lượng bán hàng nửa đầu năm 2023 tăng khoảng 3% YoY từ mức cao của năm 2022 khi PLX giành được thị phần từ các công ty nhỏ hơn. Sản lượng bán hàng nửa đầu năm 2023 của PLX đã hoàn thành 50% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Trong quý 2/2023, doanh thu của PLX đạt 65,7 nghìn tỷ đồng (-23% YoY). Chúng tôi cho rằng doanh thu giảm chủ yếu là do giá bán lẻ xăng E5 trung bình của Việt Nam là 21.385 đồng/lít (- 26% YoY & 3% QoQ) và giá bán lẻ dầu diesel trung bình của Việt Nam là 18.540 đồng/lít (-30% YoY & 13% QoQ), ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng cao hơn 2% YoY của PLX trong quý 2. Sản lượng bán hàng khả quan một phần hỗ trợ lợi nhuận gộp hoàn thành 55% dự báo cả năm của chúng tôi; tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng 16% YoY và hoàn thành 57% kế hoạch cả năm của chúng tôi. Ngoài ra, thu nhập tài chính của PLX chỉ hoàn thành 39% dự báo cả năm của chúng tôi. Do đó, lợi nhuận của PLX thấp hơn kỳ vọng.

Ngày 04/07/2023, Bộ Tài chính công bố điều chỉnh chi phí định mức và thuế nhập khẩu. Theo quan điểm của chúng tôi, sự thay đổi này sẽ có tác động tích cực nhẹ đến các nhà phân phối xăng dầu, bao gồm các công ty như OIL và PLX. Thuế nhập khẩu thấp hơn gián tiếp mang lại lợi ích cho các công ty này thông qua sản lượng cao hơn do điều này có thể làm tăng mức tiêu thụ do giá các sản phẩm xăng dầu thấp hơn. Ngoài ra, việc tăng chi phí định mức đối với các sản phẩm chính như xăng và dầu diesel sẽ có tác động tích cực đến lợi nhuận. Chúng tôi ước tính những yếu tố này sẽ giúp LNST của PLX tăng thêm khoảng 3%-5%.

Ngoài ra, việc Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian bảo dưỡng 55 ngày (từ ngày 25/8) có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của PLX và khiến công ty phải nhập khẩu xăng dầu với giá cao hơn. Theo PLX và nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, nhà máy này sẽ tiếp tục cung cấp bình thường trong tháng 8 nhưng sau đó sẽ ngừng cung cấp vào tháng 9 và tháng 10. PLX đã nắm được thông tin về kế hoạch bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn vào đầu năm và từ đó đã đưa ra chiến lược để đảm bảo nguồn cung cho công ty.