TCT Khí Việt Nam-CTCP (GAS): Sát với dự báo và cao hơn 22,1% so với ước tính sơ bộ

Nguồn: HSC

Q2/2023:Sát với dự báo và cao hơn 22,1% so với ước tính sơ bộ

 

QNS

  • Lợi nhuận thuần Q2/2023 là 3,16 nghìn tỷ đồng (giảm 38,0% do giá dầu giảm), sát với dự báo của chúng tôi. Lưu ý, LNST Q2/2023 là 3,19 nghìn tỷ đồng (giảm 27,1%), cao hơn 22,1% so với ước tính sơ bộ.
  • Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2023 là 6,5 nghìn tỷ đồng (giảm 23,6%), đạt 50,4% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 120.000đ

Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023

KQKD Q2 của GAS sát với dự báo của chúng tôi và cao hơn so với ước tính sơ bộ với lợi nhuận thuần là 3,16 nghìn tỷ đồng (giảm 38,0% so với cùng kỳ). Lợi nhuận thuần giảm so với cùng kỳ chủ yếu do giá dầu giảm 33% - cơ sở xác định giá bán khí của Việt Nam. LNST trước CĐTS là 3,19 nghìn tỷ đồng (giảm 27,1% so với cùng kỳ) trong Q2, cao hơn 22,1% so với ước tính sơ bộ là 2,6 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, sản lượng tiêu thụ khí ướt trong Q2/2023 sát với kỳ vọng là 2,18 tỷ m3 (tăng 5,6% so với cùng kỳ và 11,3% so với quý trước). Sản lượng tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2023 là 4,14 tỷ m3 (tăng 2,7% so với cùng kỳ) và đạt 47,4% dự báo cả năm 2023 của chúng tôi.

Nhìn chung, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 là 6,5 nghìn tỷ đồng (giảm 23,6% so với cùng kỳ, đạt 50,4% dự báo cả năm của chúng tôi. Nếu không bao gồm các khoản mục không thường xuyên, lợi nhuận cốt lõi là 6,7 nghìn tỷ đồng (giảm 23,5% so với cùng kỳ), đạt 52,1% dự báo cả năm của chúng tôi.

Dự án Lô B và LNG = động lực tăng trưởng trung & dài hạn

Chúng tôi cũng tin rằng nhu cầu khí tự nhiên sẽ cải thiện từ năm 2023 trở đi nhờ (1) sản lượng tiêu thụ gia tăng và (2) tác động từ hiệu ứng El Nino. Trong dài hạn, khí tự nhiên/LNG sẽ là nguồn phát điện chính trong tương lai và chúng tôi ước tính nhu cầu tiêu thụ điện sẽ tăng trưởng gấp 3 lần trong thấp kỷ tới.

Kho cảng LNG Thị Vải đầu tiên của GAS đã đi vào hoạt động từ tháng 6/2023 với tổng công suất 1 triệu tấn, và lô hàng LNG đầu tiên đã được bơm vào bể chứa tại kho cảng. LNG sẽ bắt đầu đóng góp doanh thu trong nửa cuối năm 2023. Chúng tôi cho rằng doanh thu LNG sẽ tăng trưởng đáng kể từ năm 2025 sau khi các nhà máy điện LNG đầu tiên (NT3 & NT4) đi vào hoạt động. Trong dài hạn, GAS có kế hoạch xây dựng thêm nhiều kho cảng LNG trong 15 năm tới với tổng công suất 12- 14 triệu tấn/năm.

Ngoài ra, GAS sẽ là NĐT/vận chuyển chính khoảng 6-7 tỷ m3 (55-70% sản lượng sản xuất hiện tại) khí tự nhiên từ đại dự án Lô B, bắt đầu tư năm 2026-2027 (những dòng khí đầu tiên). Đại dự án này nhiều khả năng sẽ được thông qua FID (Quyết định đầu tư tài chính) trong Q3/2023.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 120.000đ

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 120.000đ. GAS sẽ là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường LNG kể từ năm 2024 sau khi kho cảng LNG Thị Vải đi vào hoạt động và sẽ vận chuyển một lượng lớn sản lượng khí từ đại dự án Lô B kể từ năm 2026-2027.