Thị trường Forex đảo chiều xu hướng ngày 16.10.2018

Bản tin phân tích kỹ thuật giao dịch 16.10.2018

Tỷ giá EURSD: Tăng [caption id="attachment_1759" align="aligncenter" width="1900"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật EURUSD[/caption] Tỷ giá GBPUSD: tăng [caption id="attachment_1760" align="aligncenter" width="1900"]XM VIETNAM Bản tin phân tích kỹ thuật GBPUSD[/caption] Giá vàng: tích lũy, chuẩn bị cho xu hướng tăng [caption id="attachment_1761" align="aligncenter" width="1900"]XM VIETNAM Bản tin phân tích kỹ thuật vàng 16.10.2018[/caption] Chỉ số US 30: xu hướng giảm [caption id="attachment_1762" align="aligncenter" width="1900"]XM VIETNAM Bản tin phân tích kỹ thuật chỉ số US 30[/caption] Tỷ giá USDJPY: giảm khi xác lập xu hướng [caption id="attachment_1763" align="aligncenter" width="1900"]Bản tin phân tích XM Phân tích kỹ thuật XM VIỆT NAM[/caption] Giá dầu WTI: xu hướng giảm [caption id="attachment_1764" align="aligncenter" width="1900"]XM.COM Bản tin phân tích kỹ thuật XM[/caption]  
Zalo Finashark