Thị trường TPDN: Quá trình phục hồi còn kéo dài

                                                                           Nguồn: HSC

Quá trình phục hồi còn kéo dài

 

 

 
  • Giá trị phát hành tăng trở lại trong 6T cuối 2023. Thông tư 08 đã giúp ổn định niềm tin nhà đầu tư và tạm thời nới lỏng một số quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Tổng giá trị phát hành đạt 341 nghìn tỷ đồng trong 2023, tăng 26% từ nền thấp trong 2022.
  • Trong 6 tháng cuối năm 2023, lãi suất phát hành trung bình giảm 1,14 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm 2023, chủ yếu ở nhóm trái phiếu ngân hàng (giảm 1,66 điểm phần trăm). Trong khi đó, mức lãi suất với ngành BĐS (giảm 0.82 điểm phần trăm) và các ngành khác (tăng 0.38 điểm phần trăm) vẫn neo ở mức cao.
  • Do một số nới lỏng về quy định phát hành đã hết hạn cuối tháng 12/2023, giá trị phát hành trong những tháng tới sẽ cho thấy tính bền vững trong đà phục hồi của thị trường TPDN. Trong T1/2024, dư nợ TPDN đã giảm 1.9% so với tháng trước xuống 1.207 nghìn tỷ đồng.
 
Giá trị phát hành tăng trở lại trong 6 tháng cuối 2023, chủ yếu nhờ nhóm ngân hàng
 
Giá trị phát hàng tăng trở lại trong 6 tháng cuối 2023. Thông tư 08 ban hành đã giúp củng cố niềm tin nhà đầu tư và tạm thời nới lỏng một số quy định phát hành TPDN. Tổng giá trị phát hành đạt 341 nghìn tỷ đồng trong 2023, tăng 26% từ mức nền thấp trong 2022. Sau khi NHNN nới lỏng chính sách tiền tệ từ T3/2023, lãi suất phát hành trung bình trong 6 tháng cuối 2023 đã giảm 1,14 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu 2023, chủ yếu ở nhóm ngân hàng (giảm 1,66 điểm phần trăm). Trong khi đó, mức lãi suất với nhóm BĐS (giảm 0.82 điểm phần trăm) và các ngành khác (tăng 0.38 điểm phần trăm) vẫn neo ở mức cao. Do một số nới lỏng về quy định phát hành (theo Thông tư 08) đã hết hạn cuối T12/2023, giá trị phát hành những tháng tới sẽ cho thấy tính bền vững trong đà phục hồi của thị trường TPDN.
 
Giá trị mua lại TPDN tiếp tục ở mức cao
 
Giá trị mua lại TPDN đạt 248 nghìn tỷ đồng trong 2023 (tăng 7,4% so với cùng kỳ), bằng khoảng 73% giá trị phát hành mới. Chúng tôi nhận thấy giá trị mua lại TPDN đã ở mức cao từ 2022, vì những lý do khác nhau. Trong 2022, nguyên nhân chủ yếu là do Thông tư 65 ban hành, bắt buộc các tổ chức phát hành mua lại TPDN đã phát hành sai quy định. Trong 2023, hoạt động mua lại chủ yếu do nhu cầu tái cơ cấu nguồn vốn sang kỳ hạn dài hơn và lãi suất thấp hơn.
 
Giá trị TPDN chậm trả đã giảm, tuy nhiên một phần nhờ chính sách hỗ trợ
 
Sau khi Thông tư 08 ban hành, giá trị TPDN chậm trả mới đã giảm, một phần nhờ chính sách cho phép tổ chức phát hành kéo dài kỳ hạn hoặc thanh toán trái phiếu bằng các tài sản phi tiền mặt. Tính đến T1/2024, giá trị TPDN chậm trả lũy kế bằng khoảng 8% tổng dư nợ TPDN.
 
Cao điểm đáo hạn TPDN đã được lùi sang giai đoạn 2024-2025
 
Chúng tôi ước tính khoảng 20% giá trị TPDN có ngày đáo hạn ban đầu trong năm 2023 đã được hoãn lại sang 2024 và 2025. Theo lộ trình hiện tại, lượng TPDN trị giá khoảng 276 nghìn tỷ đồng và 300 nghìn tỷ đồng sẽ đáo hạn trong 2024 và 2025, tương đương 22% và 24% tổng dư nợ TPDN cuối năm 2023.