Tín hiệu Forex 02.10.2018

Tín hiệu giao dịch 02.10.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD SELL 1.15703 1.15437 1.15819 69.0%
USDJPY BUY 113.938 114.2 113.824 73.6%
GBPUSD SELL 1.30348 1.30048 1.30478 71.2%
AUDUSD SELL 0.72253 0.72087 0.72325 74.6%
USDCAD BUY 1.28061 1.28356 1.27933 75.6%
NZDUSD SELL 0.66035 0.65883 0.66101 71.9%
EURGBP SELL 0.88754 0.8855 0.88843 70.0%

Thị trường Vàng

GOLD SELL $1,190.57 $1,187.83 $1,191.76 71.3%
WTI BUY $75.37 $76.05 $74.99 78.0%
SILVER (BẠC) SELL $14.515 $14.442 $14.559 67.8%

Cổ phiếu

Apple BUY $226.96 $228.21 $226.39 72.0%
Alibaba SELL $161.70 $160.65 $162.10 70.0%
Amazon BUY $2,006.36 $2,017.39 $2,001.34 70.5%
Walmart SELL $94.33 $93.72 $94.57 70.0%
Facebook SELL $161.84 $160.79 $162.24 67.0%
Netflix BUY $380.79 $382.88 $379.84 78.0%
IBM BUY $152.83 $153.67 $152.45 79.0%
SONY BUY $60.61 $60.94 $60.46 70.0%
TESLA MOTOR BUY $310.58 $312.29 $309.80 73.0%
Nike BUY $84.43 $84.89 $84.22 74.5%
GOOGLE BUY $1,191.60 $1,198.15 $1,188.62 73.6%
US30 SELL      26,636.00 26462.87 26702.59 72.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark