Tín hiệu Forex sáng 18.9.2018

Tín hiệu Forex sáng 18.9.2018

CMTC gửi đến nhà đầu tư tín hiệu vào lệnh sáng 18.9.2018.
Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất

Ngoại hối

EURUSD BUY 1.16792 1.17061 1.16675 80.0%
USDJPY BUY 111.872 112.129 111.76 71.0%
GBPUSD BUY 1.31451 1.31753 1.3132 75.0%
AUDUSD BUY 0.71721 0.71886 0.71649 71.0%
USDCAD SELL 1.2993 1.29631 1.3006 78.0%
NZDUSD BUY 0.65772 0.65923 0.65706 74.0%
EURGBP SELL 0.8883 0.88626 0.88919 75.0%

Thị trường Vàng

GOLD BUY $1,197.82 $1,200.57 $1,196.62 70.0%
WTI SELL $68.40 $67.78 $68.74 77.0%
SILVER (BẠC) BUY $14.101 $14.172 $14.059 75.0%

Cổ phiếu

Apple SELL $217.39 $215.98 $217.93 75.0%
Alibaba SELL $158.35 $157.32 $158.75 70.0%
Amazon SELL $1,906.54 $1,894.15 $1,911.31 74.0%
Walmart BUY $94.70 $95.22 $94.46 76.0%
Facebook SELL $161.72 $160.67 $162.12 71.0%
Netflix BUY $349.79 $351.71 $348.92 75.0%
IBM BUY $147.69 $148.50 $147.32 73.0%
SONY BUY $59.23 $59.56 $59.08 80.0%
TESLA MOTOR SELL $294.87 $292.95 $295.61 75.0%
Nike SELL $83.08 $82.54 $83.29 69.0%
GOOGLE SELL $1,155.10 $1,147.59 $1,157.99 73.0%
US30 SELL      26,000.00 25831 26065 76.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark