Tín hiệu giao dịch 02.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.16465 1.16733 1.16349 72.3%
USDJPY SELL 110.5 110.246 110.611 75.4%
GBPUSD BUY 1.31073 1.31374 1.30942 69.3%
AUDUSD SELL 0.73916 0.73746 0.7399 70.0%
USDCAD SELL 1.30051 1.29752 1.30181 79.2%
NZDUSD SELL 0.67853 0.67697 0.67921 74.5%
EURGBP BUY 0.88906 0.8911 0.88817 71.9%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,218.00 $1,220.80 $1,216.78 79.5%
WTI SELL $67.32 $66.71 $67.66 68.0%
SILVER (BẠC) BUY $15.400 $15.477 $15.354 74%
Cổ phiếu
Apple BUY $201.34 $202.45 $200.84 69.2%
Amazon BUY $1,794.00 $1,803.87 $1,789.52 65.0%
Walmart SELL $88.13 $87.56 $88.35 68.0%
Facebook SELL $171.24 $170.13 $171.67 83.4%
Netflix SELL $338.06 $335.86 $338.91 73.2%
IBM SELL $143.21 $142.28 $143.57 78.3%
SONY BUY $54.97 $55.27 $54.83 71.2%
TESLA MOTOR BUY $300.00 $301.65 $299.25 75.6%
GOOGLE SELL $1,220.00 $1,212.07 $1,223.05 79.1%
US30 SELL $24,311.50 24153.48 24372.28 78.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark