Tín hiệu giao dịch 06.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.15617 1.15351 1.15733 69.0%
USDJPY BUY 111.332 111.588 111.221 80.0%
GBPUSD SELL 1.29968 1.29669 1.30098 72.3%
AUDUSD SELL 0.7393 0.7376 0.74004 68.1%
USDCAD SELL 1.29971 1.29672 1.30101 76.4%
NZDUSD SELL 0.67418 0.67263 0.67485 76.2%
EURGBP BUY 0.88949 0.89154 0.8886 74.5%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,216.08 $1,213.28 $1,217.30 76.7%
WTI SELL $68.02 $67.41 $68.36 69.2%
SILVER (BẠC) SELL $15.444 $15.367 $15.490 78%
Cổ phiếu
Apple BUY $207.49 $208.63 $206.97 79.0%
Amazon BUY $1,821.27 $1,831.29 $1,816.72 68.2%
Walmart BUY $89.53 $90.02 $89.31 72.0%
Facebook SELL $177.42 $176.27 $177.86 82.1%
Netflix SELL $342.25 $340.03 $343.11 71.2%
IBM BUY $147.45 $148.26 $147.08 75.8%
SONY BUY $54.92 $55.22 $54.78 79.0%
TESLA MOTOR BUY $347.49 $349.40 $346.62 79.0%
GOOGLE SELL $1,222.87 $1,214.92 $1,225.93 73.4%
US30 BUY $25,500.00 25640.25 25436.25 82.3%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark