Tín hiệu giao dịch 07.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.15585 1.15319 1.15701 73.4%
USDJPY BUY 11.312 11.338 11.301 79.6%
GBPUSD SELL 1.29423 1.29125 1.29552 74.0%
AUDUSD SELL 0.73899 0.73729 0.73973 69.1%
USDCAD SELL 1.29931 1.29632 1.30061 71.2%
NZDUSD SELL 0.67284 0.67129 0.67351 78.2%
EURGBP BUY 0.8931 0.89515 0.89221 73.2%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,208.00 $1,205.22 $1,209.21 78.0%
WTI SELL $68.17 $67.56 $68.51 70.0%
SILVER (BẠC) SELL $15.311 $15.234 $15.357 79%
Cổ phiếu
Apple BUY $208.73 $209.88 $208.21 80.0%
Alibaba SELL $178.58 $177.42 $179.03 69.0%
Amazon BUY $1,846.00 $1,856.15 $1,841.39 69.2%
Walmart BUY $89.63 $90.12 $89.41 71.0%
Facebook BUY $185.46 $186.48 $185.00 69.0%
Netflix SELL $350.00 $347.73 $350.88 72.3%
IBM BUY $145.78 $146.58 $145.42 78.0%
SONY BUY $54.41 $54.71 $54.27 73.4%
TESLA MOTOR SELL $341.79 $339.57 $342.64 72.3%
GOOGLE BUY $1,224.09 $1,230.82 $1,221.03 75.6%
US30 SELL $255,133.00 253474.64 255770.8 79.2%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark