Tín hiệu giao dịch 08.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD BUY 1.16064 1.16331 1.15948 71.2%
USDJPY BUY 111.355 111.611 111.244 69.3%
GBPUSD SELL 1.29395 1.29097 1.29524 78.8%
AUDUSD SELL 0.74253 0.74082 0.74327 70.0%
USDCAD BUY 1.30545 1.30845 1.30414 69.4%
NZDUSD SELL 0.67326 0.67171 0.67393 79.0%
EURGBP BUY 0.89685 0.89891 0.89595 74.5%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,213.12 $1,210.33 $1,214.33 69.4%
WTI SELL $68.58 $67.96 $68.92 71.2%
SILVER (BẠC) SELL $15.391 $15.314 $15.437 80%
Cổ phiếu
Apple BUY $206.78 $207.92 $206.26 78.0%
Alibaba SELL $179.76 $178.59 $180.21 70.0%
Amazon SELL $1,861.56 $1,849.46 $1,866.21 72.1%
Walmart BUY $89.69 $90.18 $89.47 69.7%
Facebook BUY $183.51 $184.52 $183.05 72.3%
Netflix SELL $351.65 $349.36 $352.53 78.3%
IBM BUY $146.90 $147.71 $146.53 68.4%
SONY BUY $55.53 $55.84 $55.39 76.7%
TESLA MOTOR BUY $377.67 $379.75 $376.73 73.1%
GOOGLE BUY $1,241.67 $1,248.50 $1,238.57 76.4%
US30 SELL $25,651.50 25484.77 25715.63 69.3%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark