Tín hiệu giao dịch 09.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.16157 1.1589 1.16273 69.3%
USDJPY SELL 110.742 110.487 110.853 68.5%
GBPUSD SELL 1.28755 1.28459 1.28884 79.2%
AUDUSD BUY 0.74478 0.74649 0.74404 67.3%
USDCAD BUY 1.30088 1.30387 1.29958 70.3%
NZDUSD SELL 0.66794 0.6664 0.66861 81.2%
EURGBP BUY 0.90206 0.90413 0.90116 75.4%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,215.14 $1,212.35 $1,216.36 72.3%
WTI SELL $66.49 $65.89 $66.82 74.0%
SILVER (BẠC) SELL $15.444 $15.367 $15.490 82%
Cổ phiếu
Apple BUY $206.95 $208.09 $206.43 79.0%
Alibaba SELL $179.76 $178.59 $180.21 70.0%
Amazon BUY $1,887.40 $1,897.78 $1,882.68 73.0%
Walmart BUY $90.02 $90.52 $89.79 71.0%
Facebook BUY $185.00 $186.02 $184.54 74.0%
Netflix SELL $347.75 $345.49 $348.62 79.2%
IBM BUY $146.71 $147.52 $146.34 70.0%
SONY SELL $54.74 $54.38 $54.88 76.7%
TESLA MOTOR SELL $369.00 $366.60 $369.92 71.2%
GOOGLE BUY $1,246.56 $1,253.42 $1,243.44 80.0%
US30 SELL $25,570.50 25404.29 25634.43 67.4%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark