Tín hiệu giao dịch 10.7.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.17348 1.17078 1.17465 78.6%
USDJPY BUY 111.012 111.267 110.901 65.8%
GBPUSD BUY 1.32617 1.32922 1.32484 73.0%
AUDUSD SELL 0.74219 0.74048 0.74293 72.5%
USDCAD SELL 1.31372 1.3107 1.31503 68.0%
NZDUSD BUY 0.68121 0.68278 0.68053 73.2%
EURGBP BUY 0.88451 0.88654 0.88363 69.0%
Hàng hóa
GOLD BUY $1,251.05 $1,253.93 $1,249.80 74%
WTI BUY $72.12 $72.77 $71.76 81%
SILVER (BẠC) BUY $15.93 $16.01 $15.88 76%
Cổ phiếu
Apple SELL $189.20 $187.97 $189.67 65.0%
Amazon SELL $1,742.10 $1,730.78 $1,746.46 68.0%
Walmart BUY $87.18 $87.66 $86.96 65.0%
Facebook SELL $203.31 $201.99 $203.82 71.0%
Netflix SELL $415.45 $412.75 $416.49 72.0%
IBM SELL $144.53 $143.59 $144.89 72.0%
SONY SELL $51.66 $51.32 $51.79 69.0%
TESLA MOTOR BUY $322.00 $323.77 $321.20 76.3%
GOOGLE BUY $1,151.74 $1,158.07 $1,148.86 71.0%
US30 BUY $24,924.50 25061.58 24862.19 67.3%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark