Tín hiệu giao dịch 10.8.2018

Tín hiệu vào lệnh Kiểu lệnh Giá vào lệnh Giá chốt lời Giá cắt lỗ Hiệu suất
Ngoại hối
EURUSD SELL 1.15291 1.15026 1.15406 72.0%
USDJPY BUY 110.937 111.192 110.826 65.3%
GBPUSD SELL 1.28283 1.27988 1.28411 79.0%
AUDUSD SELL 0.73685 0.73516 0.73759 71.0%
USDCAD BUY 1.3048 1.3078 1.3035 72.0%
NZDUSD SELL 0.66018 0.65866 0.66084 80.0%
EURGBP BUY 0.89862 0.90069 0.89772 75.0%
Hàng hóa
GOLD SELL $1,212.00 $1,209.21 $1,213.21 72.0%
WTI SELL $66.26 $65.66 $66.59 78.0%
SILVER (BẠC) SELL $15.411 $15.334 $15.457 72%
Cổ phiếu
Apple BUY $208.60 $209.75 $208.08 79.0%
Alibaba SELL $176.86 $175.71 $177.30 68.4%
Amazon BUY $1,897.15 $1,907.58 $1,892.41 76.5%
Walmart SELL $88.92 $88.34 $89.14 70.0%
Facebook BUY $182.84 $183.85 $182.38 69.2%
Netflix SELL $349.08 $346.81 $349.95 79.0%
IBM BUY $144.67 $145.46 $144.30 70.0%
SONY BUY $55.35 $55.65 $55.21 78.0%
TESLA MOTOR SELL $352.24 $349.95 $353.12 68.0%
GOOGLE BUY $1,248.38 $1,255.25 $1,245.26 76.0%
US30 SELL $25,464.50 25298.98 25528.16 72.0%
*Tín hiệu là thông tin tham khảo, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vào lệnh giao dịch
Zalo Finashark